Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Spar- och placeringstjänster

Olika bankkonton har olika ränta. Räntan följer det allmänna ränteläget och kan därför ändras under året. Tumregeln är att ju längre du kan låsa pengarna, desto högre ränta får du. Räntan betalas vanligtvis ut en gång per år.

Denna prislista gäller från och med den 1 januari 2019.
Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.

 

BankkontonPris
Falkenbergskonto

Ränta för närvarande 0,05 %

Högsta ränta utgår från första kronan vid behållning från 50.000 kronor och uppåt. När saldot understiger 50 000 kr utgår f.n. ränta med 0,00 %

Fyra fria uttag /år + föregående års ränta,
därefter uttagsränta 1,0 % på
uttaget belopp, lägst 60 kr 

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, läs mer. 

Barnsparkonto

Ränta för närvarande 0,05 %

För kunder mellan 0 - 18 år
4 fria uttag + föregående års ränta, därefter uttagsränta med 1,0 % min. 60 kronor.

Efter 18 års ålder produktändras kontot till Sparkonto 

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, läs mer.
 

Sparkonto

Ränta för närvarande 0,00 % 

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, läs mer.

 

Bankbokskonto

Ränta för närvarande 0,00%

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, läs mer.

Fasträntekonto

Räntan beror på bindningstiden som kan vara från tre månader upp till fem år.

Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 för juridisk person.

Om pengarna tas ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen, fram till slutförfallodagen.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, läs mer.

 

Privatkonto

Ränta för närvarande: 0,0% 

Månadsvis kontoutdrag utan kostnad.

Fria uttag

Övertrasseringsavgift 100 kr tas ut efter 3 bankdagar om kontot övertrasserats med mer än 100 kr.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, läs mer.

Servicekonto

Ränta för närvarande 0,0 %

Månadsvis kontoutdrag utan kostnad.

Fria uttag

Övertrasseringsavgift 100 kr tas ut efter 3 bankdagar om kontot övertrasserats med mer än 100 kr.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, läs mer.

PensionssparkontoRänta för närvarande 0,00 %

Särskilda uttags - och skattevillkor gäller
Ungdomskonto 

Ränta för närvarande 0,05 % 

Fria uttag

Övertrasseringsavgift 100 kr tas ut efter 3 bankdagar om kontot övertrasserats med mer än 100 kr.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin,läs mer.

Placeringskonto
Företag, föreningar

Ränta för närvarande 0,00 %

Fria uttag

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, läs mer.

SkogslikvidkontoRänta för närvarande 0,75 %

 

Fyra fria uttag /år + föregående års ränta,
därefter uttagsränta 1,0 % på
uttaget belopp, lägst 60 kr    

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, läs mer

 

Skogskonto
För skogsägare. Särskilda beskattningsregler gäller.
 

Ränta för närvarande 0,75 % 

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, läs mer. 
 

 

VärdepapperPris
Aktiefonder
Privatobligation-Nollkuponger0,5%, dock minst 200 kr 12 kr/nota
PremieobligationCourtage 0,5 % på nominellt belopp, dock minst:
50 kr vid nominellt belopp <1 500 kr.
150 kr vid nominellt belopp >1 500 kr
 
Aktieindexobligaton-SPAX Nyemission
med löptid >= 18 mån 1,0 %
med löptid > 18 mån 1,5 %

minimicourtage 150 kr 

Köp eller Försäljning av noterad SPAX
(via kontor eller telefonbanken)

< 1 mkr 0,5 %
> 1 mkr 0,3 %

minimicourtage Värdepapperstjänst Bas/VP-konto 200 kr
minimicourtage övriga tjänster 150 kr

Köp eller försäljning av noterad SPAX
(via internet)

Värdepapperstjänst Bas 0,09 %, min 99 kr
Värdepapperstjänst Aktiv 0,06 %, min 99 kr
Värdepapperstjänst Premium 0,03 %, min 59 kr 

 

Aktierelaterade tjänster 
TjänsterPris
Utländska aktier
(ej noterade på Nordiska listan eller Oslobörsen OBX)

 
Courtage 0,65 %, dock minst

- minimicourtage 600 kr + notavgift 300 kr.
- lokalt utlandscourtage kan tillkomma
Inköps- och emissionsrätterCourtaget följer den underliggande aktiens courtagesatser.

- minimicourtage, KMK/VP-konto, 30 kr.
- minimicourtage depå, 22 kr.
Köp- och säljoptioner Courtaget följer den underliggande aktiens courtagesatser.
Standardiserade optioner
Depå krävs för handel med standardiserade optioner
< 50 000 kr, courtage 2,0 %
> 50 000 kr, courtage 1,3 %
dock minst 200 kr per tillfälle.

Clearingavgiften på aktieoptioner är 14 kr/kontrakt, vid pris < 1,75 kr/kontrakt är clearingavgiften 4 kr/kontrakt.

Clearingavgiften för OMX-index är 3,50 kr/kontrakt.
AktieterminerCourtage 0,25 %
- clearingavgift 0,08 %
- minimicourtage 200 kr.
IndexterminerCourtage 25 kr/kontrakt
- clearingavgift 4,50 kr/kontrakt
- minimicourtage 200 kr
 
Warrants Courtaget följer den underliggande aktiens courtagesatser.

 

Värdepapperstjänster 
 Pris
Värdepapperstjänst Bas

Ingen årsavgift.
Courtage för svenska aktier
0,09 %, minst 99 kr via internet.
0,5 %, minst 200 kr via kontor eller telefonbank.

Innehåll
- Aktiellt (tidning som utkommer med 8 nummer per år), 25 kr/kvartal.
- Aktienytt (fundamental analys) ingår.
- kurs- och volymdiagram ingår.
- aktiekurser i realtid för Nordiska listan, First North, NGM och Aktietorget ingår.
- självuppdaterande realtidskurser, 10 kr/månad.
- självuppdaterande realtidskurser och orderdjup, 50 kr/månad (privat) och 530 kr/månad (företag).
- nyheter från SIX ingår.
- kursbevakning via SMS, 2 kr/utskickat SMS.

Värdepapperstjänst Aktiv

Värdepapperstjänst Aktiv är kostnadsfri om summan av ditt courtage uppgår till 625 kr eller mer per kalenderhalvår, i annat fall är priset 500 kr /halvår.
Courtaget för Nordiska listan och Oslobörsen OBX 0,06 %, minst 99 kr via internet. 0,5 %, minst 150 kr via kontor eller telefonbanken. 

Innehåll
- Aktienytt (fundamental analys) ingår.
- kurs- och volymdiagram ingår.
- aktiekurser i realtid för Nordiska listan, First North, NGM och Aktietorget ingår.
- självuppdaterande realtidskurser, 10 kr/månad.
- självuppdaterande realtidskurser och orderdjup, 50 kr/månad.
- nyheter från SIX ingår.
- kursbevakning via SMS, 2 kr/utskickat SMS.
 

Värdepapperstjänst Premium

Avgift 5 000 kr/halvår.
Halvårsavgiften avräknas mot erlagt courtage.
Courtage för Nordiska listan och Oslobörsen OBX 0,03 %, minst 59 kr via internet. 0,5 %, minst 150 kr via kontor eller telefonbanken.

Innehåll
- Aktienytt (fundamental analys) ingår.
- morgonrådet (daglig analysbrev), 249 kr/månad.
- kurs- och volymdiagram ingår.
- aktiekurser i realtid för Nordiska listan, First North, NGM och Aktietorget ingår.
- självuppdaterande realtidskurser, 10 kr/månad.
- självuppdaterande realtidskurser och orderdjup, 50 kr/månad.
- nyheter från SIX ingår.
- kursbevakning via SMS, 2 kr/utskickat SMS.
 

Värdepapperstjänst Personlig mäklare10 000 kr/år.
Courtage enligt överenskommelse.
Individuellt Pensionssparande 
TjänstPris
IP - Individuellt Pensionssparande
Avdragsgillt sparande.
Utbetalning kan ske från 55 års ålder och måste ske under minst 5 år.
2 % av värdet dock högst 125 kr/år.

Fondförvaltningsavgift och /eller avgifter för handel med finansiella instrument beroende på placering tillkommer.

- Depåavgift 312,50 kr/halvår.
- Aktiellt (tidningen som utkommer med 8 nr/år), 25 kr/kvartal

Courtage för Nordiska listan och Oslobörsen OBX 0,09 % minst 99 kr via internet. 0,5 % minst 150 kr via kontor eller telefonbanken.

Ränta f.n. 0,55 %

Kontot omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Stäng Skriv ut