Hoppa till huvudinnehåll

Dödsbo och bouppteckning - hjälp när en närstående gått bort

Vi vet att det kan vara mycket att tänka på när någon går bort. Mitt i sorgen ska du som närstående och dödsbodelägare ta tag i allt det praktiska med den avlidnes ekonomi. Här hittar du information om hur du tar hand om dödsboet, bouppteckning och annat som behöver göras.

Det här behöver du göra

  1. Till att börja med - ta hand om dödsboet
  2. Gör en bouppteckning
  3. Gör arvskiftet - dela upp arvet. Direkt till Arvskifte.

Vi guidar dig vad varje steg innebär - vad du behöver göra och i vilken ordning.

Dödsbo - checklista som stöd för dig

Det här gör banken

När vi får kännedom om dödsfallet av Skatteverket, så sker följande:
 

  • Betal- och kreditkort samt BankID spärras
  • Internetbanken och telefontjänsten Kundcenter avslutas
  • Tjänsten e-faktura sägs upp, och alla framtida fakturor skickas istället som pappersfakturor
  • Privatgiro avslutas
  • Dispositionsrätter för god man, förvaltare och övriga personer tas bort
  • Kapital- och räntebesked skickas till dödsboets adress

Vill du ha hjälp av jurist?

Få hjälp med bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte. Välj själv vad du vill ha hjälp med.

1. Till att börja med – ta hand om dödsboet (tillgångar och skulder)

Ett dödsbo är en avliden persons tillgångar och skulder. Tillgångar kan vara till exempel pengar, aktier, fonder, bostad och lösöre som möbler, bil, smycken. Vid ett dödsfall blir de personer som enligt lag eller testamente är arvingar dödsbodelägare. Dödsboet upphör när det gjorts ett arvskifte och dödsboets eventuella tillgångar fördelats ut till arvingarna.

2. Gör en bouppteckning, deklarera dödsbo med mera

En bouppteckning är en sammanställning som dödsbodelägarna gemensamt gör över den avlidne personens tillgångar och skulder. Den behöver göras och skickas in för registrering inom fyra månader efter dödsfallet.

3. Gör arvskiftet – dela upp arvet

Nu är det dags för arvskifte, det vill säga dela upp den avlidnes eventuella tillgångar mellan arvingarna. När bouppteckningen är registrerad och arvet ska fördelas behövs en arvskifteshandling. Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal som visar vem som ska få vad av de tillgångar som finns i dödsboet. 

Om dödsboets har tillgångar såsom fastighet, bostadsrätt, värdepapper eller liknande som kräver skatteberäkningar eller kontakt med myndigheter bör ni använda vår juristgrupp vid upprättande av arvskifte.

Kontakta oss på: 0346-550 38 eller 0346- 550 20.

Juristgruppen på Falkenbergs Sparbank har kunskap om de regler som då tillämpas samtidigt som gruppens placering på bank innebär att de har bra kontakter med andra banker och institut och därmed även enklare kan verkställa arvskiftet.

Om dödsboet är kund i Falkenbergs Sparbank med tillgångar som består av likvida medel på bankkonton kan dödsbodelägarna använda de arvskiftesblanketter som behandlas av en specialistgrupp på Falkenbergs Sparbank, se länk nedan.

Behöver du hjälp av en jurist?

Få hjälp med bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte. Välj själv vad du vill ha hjälp med.