Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Garantipension

  • Ett grundskydd för dig som inte har haft någon, eller väldigt låg, inkomst.
  • Beräknas utifrån antal år i Sverige, civilstånd och intjänad inkomstpension.
  • För att ha rätt till garantipension måste du ha bott i Sverige i minst 3 år.
En del av den allmänna pensionen

Vad är garantipension?

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen och ett grundskydd för dig. Det syftar till att fylla upp till en lägsta nivå av pensionen för dig som haft låg, eller ingen, inkomst under ditt arbetsliv.

Saker som minskar garantipensionen

Om du till exempel får inkomstpension, änkepension eller pension från annat land minskar det garantipensionen. 

Garantipension — en del av allmän pension

Allmän pension är pensionen du får från staten om du arbetat eller bott i Sverige. De viktigaste delarna inom allmän pension är inkomstpension, premiepension (PPM) och garantipension (om du inte haft någon, eller låg, inkomst). Läs mer om allmän pension.

Old man and woman working on interior of new house or flat.

Fler stöd — Äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg

Utöver garantipensionen finns två andra stöd som du i vissa fall kan få - äldreförsörjningsstödet och bostadstillägg. Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg pension eller ingen pension alls. Du kan i vissa fall även få ett skattefritt bostadstillägg. Det är din boendekostnad, dina inkomster, tillgångar och familjesituation som avgör vad du kan få.

Äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg

Mer information

Välkommen att bli kund!

Bli kund och starta ett eget sparande till pensionen.

Prata pension med oss

Vill du ha hjälp att få koll på din pension? Välkommen att höra av dig till oss.