Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank

Falkenbergs Sparbank - Framtidsbanken

Vår Framtidsbank behandlar inkomna ansökningar i huvudsak två gånger om året, februari och augusti. För 2018 vill vi ha ansökan senast 30/6 resp. 31/12. Vi kan också själva tillsammans med samarbetspartners initiera intressanta projekt.

Ansökan ska innehålla mål och syfte samt förväntat resultat för verksamheten, tidplan, hur utvärdering kommer att ske, egen insats och kontaktuppgifter. Bifoga gärna även senaste årsredovisning.

Årsredovisning samt ev. bilagor skickas via e-post till framtidsbanken@falkenbergssparbank.se  (Ange projektets namn i ämnesraden)


Ansökningsblankett i pdf-format

Beskrivning av projektet

*obligatorisk uppgift

Beskrivning av projektet

Så här fyller du i ansökningsformuläret:

Projekt, syfte, mål
Här vill vi att ni förklarar hur projektet ska genomföras, varför och vad det förväntas leda till efter att projektet är avslutat

Tidplan
Ange hur lång tid projektet ska vara aktivt. Det är viktigt att veta start- och stopptid eftersom det är det som, bland annat, karakteriserar ett projekt. Om ni till exempel söker bidrag till ett staket så fyller ni i hur lång tid det tar att bygga staketet. Om bidraget ska gå till ett specifikt inköp anges den tid inköpet tar.

Budget/finansiering/egen insats
Vad kommer projektet att kosta? Förklara hur stor del av hela projektets budget som ni vill ansöka om från oss. Kommer ni att ta emot bidrag från annat håll? Kommer ni själva vara med och finansiera projektet, i så fall med hur mycket?

Utvärdering
Vi behöver kunna se hur ni använt pengarna som delats ut. Inom ett större projekt kan en utvärdering ske i form av projektrapport. Vid mindre projekt, framförallt vid inköp eller fysiska förändringar, kan det räcka med ett foto samt en liten beskrivande text. Det är dock viktigt att ni anger hur ni kommer att redovisa den förändring som projektet syftar att bidra till.

Stäng Skriv ut