– Det vi ser nu är en kostnadsexplosion. Trots att Ryssland bara står för tre procent av världens totala ekonomi, har kriget spätt på problemen som pandemin skapade och fört med sig nya negativa effekter, säger Jörgen Kennemar.

Håll produktionen uppe

Hur långvariga effekterna blir återstår att se, men mycket talar för att vi kommer se fortsatta prisökningar, brist på viktiga insatsvaror, försvårade transportmöjligheter och räntehöjningar.

– Eftersom efterfrågan fortfarande är god är det viktigt att hålla produktionen uppe. Se över era varulager och bygg upp en buffert av insatsvaror. Stäm av med era leverantörer vad ni kan förvänta er av dem och leta eventuellt efter fler, som kan förse er med det ni behöver, säger Jörgen Kennemar.

Se över prissättningen

En annan central fråga är prissättning.

– Vi har vant oss vid låg inflation och stabila priser. Nu är verkligheten en annan och man måste se över prissättningen. Och det är inte helt enkelt. Hur mycket kan ni höja priserna utan att äventyra relationerna till era kunder? Var noga med att motivera för kunderna varför ni höjer, säger han.

Se över alla kostnader

Om priserna är låsta i långa avtal och kontrakt måste kostnaderna minska om vinstmarginalerna ska kunna bibehållas.

– Se över alla kostnader i företaget, och titta extra noga på dem som har med energi att göra. Försök att effektivisera verksamheten så mycket det går. Kanske är det nu ni ska satsa på att digitalisera era processer ytterligare, säger han.

Trots att det finns många skäl att hålla i pengarna nu vill Jörgen Kennemar varna för att skära för hårt i den egna lönen.

– Fortsätt att ta ut lön ur företaget, så att du har kvar vettiga nivåer på sjukersättning och pensionsavsättningar, säger han.

Bygg en kriskassa

Först en pandemi. Sedan ett krig i Europa. Inte många såg det framför sig hösten 2019. Men nu vet vi hur snabbt omvärldsläget kan förändras.

– Större krismedvetenheten är bra och en ekonomisk buffert kan göra stor skillnad när oförutsedda saker händer. Det är alltid klokt att prioritera avsättningar till en kriskassa när de möjligheterna finns, säger Jörgen Kennemar.

Till samlingssidan

falkenbergssparbank.se/ukraina