Id-kontroll

När man skriver under ett avtal med banken måste vi säkerställa att det är rätt person som skriver under. Det gör vi genom att kontrollera personens id-handling. UF-medlemmar med svenskt personnummer behöver därför kunna identifiera sig med giltig svensk identitetshandling. Saknar någon id-handling behöver det skaffas innan UF-företagets möte med banken. En giltig svensk id-handling är till exempel svenskt nationellt pass, Nationellt id eller körkort.

Även om man saknar svenskt personnummer är man välkommen som medlem i UF-företag hos banken. Man kan även vara firmatecknare/användare av företagets tjänster, förutsatt att identifikation kan ske på annat sätt. Dock finns i vissa fall begränsningar för vissa banktjänster och av den anledningen underlättar det om UF-företaget kan utse firmatecknare/användare av företagets tjänster med svenskt personnummer.

Läs om identifiering i banken (pdf)

Omyndiga UF-företagare

Medlemmar i ett UF-företag är personligt ansvariga för alla avtal som ingås för UF-företaget. Som omyndig kan man bara ingå avtal med banken om man har ett skriftligt godkännande från förmyndare/vårdnadshavare. Godkännandet behövs alltid för omyndiga UF-företagare och ska lämnas in till banken på en speciellt framtagen blankett.

Om den som är omyndig också ska vara firmatecknare eller vd för UF-företaget gäller speciella rutiner för godkännandet från förmyndare. Då behöver blanketten lämnas till banken i förväg. Vårt råd är, då det är möjligt, att företagets vd, firmatecknare och användare av banktjänster är myndiga.