Fonder stängda för köp på uppdrag av fondbolaget

JPMorgan Funds Europe Equity Absolute Alpha
Nordea Småbolag Norden

Fonder som endast kan handlas med inom försäkringsprodukter

Indecap Fondguide Aktie
Indecap Fondguide Balans
Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad (SEB)
Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv (SEB)

Fonder stängda för köp av andra skäl

AMF Aktiefond Sverige (stängd för köp inom försäkring)
AMF Aktiefond Euroland (stängd för köp inom försäkring)
Stewart Investor Asia Pacific Sustainability A GBP (stängd då First State har infört en köpavgift på 4%)
JPM Europe High Yield Bond A (inc) - EUR (Finns öppen i annan andelsklass)
Nordea Optima (stängd för köp inom försäkring)
Sparinvest Corporate Value Bonds SEK R
Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds