Vad letar du efter?
Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Händelser i livet

Indexinformation

Nedan finns länkar till de index som våra indexnära fonder följer. Följer du länkarna till indexleverantörernas egna websidor finner du information vilka bolag som ingår i index tillsammans med de ingående bolagens vikt vid en viss tidpunkt. Det finns också information om hur bolagen väljs ut och hur ofta man gör revidering av ingående bolag samt hur indexet beräknas.

Fond Fakta om indexet Bolag som ingår i indexet
Access Asien MSCI AC Asia ex Japan (pdf) MSCI AC Asia ex Japan
Access Europa MSCI Europé Net MSCI Europé Net
Access Sverige OMXSB CapGI OMXSB CapGI
Access USA MSCI USA (pdf) MSCI USA
Access Japan MSCI Japan Net (pdf) MSCI Japan Net
Access Global MSCI World Net (pdf) MSCI World Net
Access Mix (aktiedel) OMXSB CapGI OMXSB CapGI
Access Mix (räntedel) OMRX Bond All OMRX Bond All