Hoppa till textinnehållet

Boindex

Familj packar upp flyttlådor i det nya hemmet

Swedbanks Boindex speglar hushållens köpkraft i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. De löpande utgifter som uppkommer i samband med köp av nytt boende sammanvägs och sätts i relation till disponibel inkomst.

Forskning visar att när andelen disponibel inkomst som går till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100 talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Swedbank Boindex sammanställs kvartalsvis och visar alltså vilken marginal bostadsköpare har vid hus- och bostadsrättsköp. Jämförelse över tid samt uppdelning i olika regioner, områden och bostadssegment möjliggör framtagning av en rad indikatorer – som kan hjälpa oss att förstå prissättningen på bostadsmarknaden.

Swedbank Boindex kvartal 3: Lägre boendeutgifter ger mer kvar i plånboken för de som bor i Sveriges minsta kommuner

Trots lägre inkomster kan de som bor i någon av landets 40 minsta kommuner få betydligt mer kvar i plånboken än storstadsborna efter att boendeutgifterna är betalda. En tvåbarnsfamilj i Stockholm betalar till exempel 13 100 kronor mer för sitt boende varje månad än motsvarande familj i de minsta kommunerna. Det visar Boindex för tredje kvartalet från Swedbank och sparbankerna.

Högre skatter och lägre löner gör att den genomsnittliga disponibla inkomsten efter skatt är 23 procent lägre för sammanboende i landets minsta kommuner jämfört med i Stockholm. Samtidigt kostar ett småhus i någon av Sveriges 40 minsta kommuner i genomsnitt 13 procent av vad motsvarande hus kostar i Stockholm. Det gör att många som väljer att köpa bostad i de minsta kommunerna har goda förutsättningar att få en mycket bra boendeekonomi, trots lägre inkomster.

- De låga bostadspriserna i de minsta kommunerna ger hushållen där utrymme att lägga pengar på bil och andra saker som behövs på landet, saker som många storstadsbor väljer bort, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

13 100 kronor mer i boendekostnader för stockholmsfamiljen
I Sveriges 40 minsta kommuner behöver en familj med två vuxna och två barn som bor i hus i genomsnitt lägga 21 procent av sin disponibla inkomst efter skatt på boendeutgifter. Det motsvarar en månadskostnad på 11 400 kronor. I Stockholm behöver tvåbarnsfamiljen betala 24 500 kronor per månad för boendet, vilket motsvarar 35 procent av den disponibla inkomsten. Stockholmsfamiljen lägger alltså i genomsnitt 13 100 kronor mer på boendet varje månad. I Göteborg och Malmö lägger en tvåbarnsfamilj 10 000 kronor mer i månaden på boendet jämfört med en familj som bor i någon av de minsta kommunerna.

- Att köpa hus är en dröm för många. Med dagens priser förblir det en dröm för de flesta, framför allt för de som bor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vill du bo i ett hus får du lämna storstan, det är den krassa verkligheten för många, säger Arturo Arques.

Unga har goda möjligheter att köpa en första lägenhet på mindre orter
Precis som för övriga landet är det i även i de minsta kommunerna kärvare att köpa och bo i hus om man är ensamstående. Samtidigt är förutsättningarna betydligt bättre än om man bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Där behöver ensamstående med barn som köper ett hus idag lägga omkring 70 procent av sin disponibla inkomst på boendet varje månad. I Sveriges 40 minsta kommuner behöver den ensamstående med barn i genomsnitt lägga 40 procent av sin disponibla inkomst. Unga förstagångsköpare har också betydligt enklare att förverkliga drömmen om en egen bostad om de väljer att köpa en bostadsrätt i de mindre kommunerna. På orter med färre än 75 000 invånare behöver de unga förstagångsköparna använda 27 procent av sin disponibla inkomst till boendeutgifter, vilket innebär att de har goda marginaler i sin ekonomi.

- Är du ung och bor i en mindre kommun är möjligheterna att köpa en bostad mycket goda om du har ett arbete och pengar till kontantinsatsen. Så den mörka bilden som ofta målas upp gäller inte för de unga i landets minsta kommuner, säger Arturo Arques.