1. Sista-dagen-datum för bolag

Har du enskild firma ska din deklaration vara inne senast 2 maj. Om du behöver anstånd en kortare tid (längst till den 16 maj) kan du från och med mitten av april ansöka om det på Mina sidor på skatteverket.se. Om du har särskilda skäl kan du få anstånd till 31 maj. Driver du aktie-, handels- eller kommanditbolag är det räkenskapsåret som styr när du ska lämna deklarationen. Här är de datum som gäller:

Räkenskapsår 31 maj – 30 juni 2017

 • På papper: 15 dec 2017
 • Elektroniskt: 15 jan 2018

Räkenskapsår 31 juli – 31 aug 2017

 • På papper: 1 mars 2018
 • Elektroniskt: 3 april 2018

Räkenskapsår 30 sep – 31 dec 2017

 • På papper: 2 juli 2018
 • Elektroniskt: 1 aug 2018

Räkenskapsår 31 jan – 30 april 2018

 • På papper: 1 nov 2018
 • Elektroniskt: 1 dec 2018

Förseningsavgiften för aktiebolag är 6 250 kr. Är du mer än fem månader försenad får du betala 18 750 kr i förseningsavgift.

2. Enskild näringsidkare? E-deklarera

Har du enskild firma kan det vara en fördel att e-deklarera. Dels minskar risken för fel när du använder e-tjänsten. Dels kan du göra en preliminär skatteuträkning när du fyllt i alla uppgifter. Du som har enskild firma och e-deklarerar senast den 2 maj kan dessutom få din eventuella skatteåterbäring redan i början på juni.

3. Äger ditt aktiebolag fonder? Kom ihåg schablonintäkten

Bolag som äger fonder vid kalenderårets ingång beskattas för en schablonintäkt. Schablonintäkten är 0,4 procent av värdet av fonden vid årets ingång och den ska deklareras under Skattemässiga justeringar i företagets deklaration.
Till skillnad från vad som gäller för privatpersoner förtrycks inte schablonintäkten i företagets deklaration. Som företagare måste du själv komma ihåg att lägga till intäkten i deklarationen. I årsbeskedet från Swedbank Robur anges schablonintäkten. Spara årsbeskedet tills det är dags att deklarera.

4. Finns det kvarstående förluster? Kvitta

Har du ett aktiebolag? Kom ihåg att ta med eventuella kvarstående förluster på värdepapper från tidigare år. Sådana förluster kan dras mot vinster på värdepapper som uppkommit under året.
Passa också på att se över företagets placeringar. Ska värdepappren ligga i en depå, på konto eller i en kapitalförsäkring? I kapitalförsäkringen beskattas inte kapitalvinster eller utdelningar. Istället tas en schablonskatt ut baserad på värdet av tillgångarna i försäkringen samt insättningar i försäkringen.

5. Flytta pengar till skogskontot

En viss del av de pengar som är insatta på skogslikvidkontot måste flyttas till ett skogskonto inför deklarationen. Hur stor insättning du kan göra räknar du fram i din deklaration. Skogskontoinsättning ska vara gjord senast samma dag deklarationen ska vara inlämnad. Har du anstånd för inlämning gäller det datumet.
Hur stor insättning du behöver göra räknar du fram i din deklaration.

6. Direktavdraget för inventarier

Direktavdraget för inventarier är max 22 400 kr (exklusive moms) för inkomstår 2017. För inkomstår 2018 är det 22 750 kr.

7. Gör avdrag för pensionsförsäkring

Du som är enskild näringsidkare får fortfarande göra avdrag för egna pensionsförsäkringar och för inbetalningar på eget pensionssparkonto. Som enskild näringsidkare har du rätt att göra avdrag med 35 procent av inkomsten, dock högst 443 000 kr.

 

KOLL PÅ AVDRAGEN?

Inga avdrag för representation 

Från och med beskattningsåret 2017 kan du inte göra avdrag för representation. Följande schablonbelopp gäller istället:

 • 60 kronor per person för enklare förtäring
 • 180 kronor för till exempel teaterbiljetter

Om du har avdragsrätt för moms får du göra avdrag för moms på representationen i din momsdeklaration på ett underlag på max 300 kronor. Detta gäller även moms på alkohol.

Avdrag för motion och friskvård?

Kostnader för motion och friskvård får endast dras av för anställd personal. Du som är enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag eller kommanditbolag kan inte göra avdrag för friskvård.

Avdrag för kontor i bostaden

Hyr du ut en del av villan eller bostadsrätten till företaget? Då ska du ta upp intäkten som en kapitalinkomst. Tänk också på att:

 • Företaget måste ha ett behov av lokalen. Du får inte ha flera lokaler samtidigt.
 • Ersättningen får inte vara högre än marknadshyran.
 • Det ska finnas ett avtal om upplåtelsen.

Schablonavdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt

Vid ruta R43 på blankett NE får du göra ett schablonavdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt med:

 • 6 procent om du är född 1937 eller tidigare
 • 15 procent om du är född 1938–1951
 • 25 procent om du är född 1952 eller senare
 • 20 procent om du bedriver passiv näringsverksamhet