Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Arkiv - Inköpschefsindex för tjänstesektorn

PMI–tjänster sjönk till 57,1 i augusti: Dämpning men en hög nivå

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 57,1 i augusti från 59,0 i juli. Trots nedgången noterades ett tre månaders glidande medelvärde för augusti till en oförändrad nivå om 58,6 jämfört med motsvarande medelvärde för juli.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, augusti 2018

PMI–tjänster sjönk till 59,1 i juli: Nedgång, men ett starkt utfall

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 59,1 i juli från 59,8 i juni. Ett tre månaders glidande medelvärde sjönk med 0,3 indexenheter till 58,6 i juli jämfört med motsvarande medelvärde för juni som var 58,9. Inköpschefsindex för tjänstesektorn kvarstår på en expansiv nivå.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, juli 2018

PMI–tjänster steg till 59,8 i juni: Hög nivå kvarstår i tjänstesektorn

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 59,8 i juni från 57,0 i maj. Ett tre månaders glidande medelvärde för juni noterades till 59,0, vilket var 0,3 indexenheter högre än motsvarande medelvärde i maj. Det innebär att fyra månaders nedgång bröts.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, juni 2018

PMI–tjänster sjönk till 57,0 i maj: Nedgång men kvar på hög nivå

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 57,0 i maj från 60,1 i april. Vid ett tre månaders glidande medelvärde sjönk indexet till 58,7, vilket är 0,7 indexenheter lägre än motsvarande medelvärde i april och fjärde månaden i rad som indexet sjunker.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, maj 2018

PMI–tjänster steg till 60,1 i april: En fortsatt stabil utveckling

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 60,1 i april, vilket är 0,9 indexenheter högre än marsutfallet. Uppgången drevs främst av delindex för affärsvolymen, vilket sedan följdes av delindexen orderingång och sysselsättningen. Ett tre månaders glidande medelvärde sjönk marginellt, till 59,4 från 59,8 i mars.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, april 2018

PMI–tjänster steg till 59,2 i mars: En marginell ökning från februari

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 59,2 i mars, en ökning med 0,2 indexenheter jämfört med februari. Uppgången drevs av delindex för leverantörernas leveranstider och av sysselsättningen medan indexen för affärsvolym och orderingång sjönk. Ett tre månaders glidande medelvärde visar dock på en mindre nedgång för PMI-tjänster.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, mars 2018

PMI–tjänster sjönk till 59,0 i februari: Fortsätter vara på stark nivå

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk med 2,3 indexenheter till 59,0 i februari. Trots nedgången kvarstår PMI-tjänster på en hög nivå. Samtliga delindex bidrog negativt, där delindex för nya order svarade för det störst negativa bidraget om 1,2 indexenheter.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, februari 2018

PMI–tjänster sjönk till 61,3 i januari: Börjar 2018 på klart stark nivå

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 61,3 i januari från 64,6 i december. Dock kvarstår PMI-tjänster på en klart hög nivå, vilket innebär att konjunkturindikatorn pekar på att 2018 inleds starkt. Delindex för nya order hade, tillsammans med delindex för affärsvolymen, störst negativ påverkan på PMI-tjänster, där förstnämnda bidrog negativt med 1,0 indexenhet medan affärsvolymen bidrog negativt med 0,9 till PMI-tjänster.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, januari 2018

PMI–tjänster steg till 64,6 i december: Rekordhögt avslut för 2017

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 64,6 i december. Det är 2,7 indexenheter högre än i november. Decemberutfallet noteras som det högsta under 2017. Delindexet för affärsvolym bidrog mest tillsammans med delindex för sysselsättning, med 1,0 indexenheter vardera, till uppgången i PMI-tjänster.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, december 2017

PMI–tjänster steg till 61,8 i november: kvar på höga nivåer

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 61,8 i november, vilket är 0,4 indexenheter högre än i oktober. Delindexet för orderingång bidrog med 1,3 indexenheter till uppgången i PMI-tjänster medan övriga delindex gav negativa bidrag. PMI-tjänster. Störst negativt bidrag svarade leverantörernas leveranstider för med -0,4 indexenheter.

Inköpschesfsindex för tjänstesektorn, november 2017

PMI–tjänster sjönk till 61,4 i oktober: Näst högsta nivå hittills i år

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk från 63,8 i september till 61,4 i oktober. Samtliga delindex förutom sysselsättningen lämnade negativa bidrag till PMI-tjänster. Orderingången bidrog mest till nedgången i PMI-tjänster och utgjorde cirka två tredjedelar av den totala minskningen. Delindex för leverantörernas leveranstider bidrog med en femtedel av den totala nedgången. Enskilda månadsutfall ska dock inte övertolkas.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, oktober 2017

PMI–tjänster steg till 63,8 i september: Högsta nivån, hittills, i år

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 63,8 i september från 55,5 i augusti. Uppgången var bred med positiva bidrag från samtliga delindex. Ökningen i orderingången, som bidrog mest, förklarar två femtedelar av uppgången i tjänste-PMI. Även affärsvolymens bidrag var av betydelse i september och delindexet förklarar en fjärdedel av tillskottet till inköpschefsindexet.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, september 2017

PMI–tjänster föll till 55,4 i augusti: Fortsatt högt trots nedgång

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till alltjämt höga 55,4 i augusti från 58,9 i juli. Nedgången var bred med negativa bidrag från samtliga delindex. Orderingången, som svarade för det största negativa bidraget, förklarar hälften av inbromsningen i tjänste-PMI medan sysselsättningen och affärsvolymen förklarar ca 40 procent. Gemensamt för dessa tre delindex var att de registrerades till årslägsta.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, augusti 2017

PMI–tjänster steg till 59,0 i juli: Uppgången var bred

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg från 57,2 till 59,0 i juli. Alla delindex bidrog positivt och tillsammans förklarar affärsvolymen, leverantörernas leveranstider och orderingången 90 procent av uppgången i huvudindex.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, juli 2017

PMI–tjänster föll marginellt till 57,3 i juni: leveranstider sänke för index

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll marginellt till 57,3 i juni från 57,9 i maj. Orderingång och sysselsättning bidrog positivt, medan övriga gav negativa bidrag där leverantörernas leveranstider var det stora sänket. Enskilda månadsutfall ska dock tolkas med försiktighet. Genomsnittet för PMI-tjänster under det andra kvartalet var 58,5; en nedgång från genomsnittliga 60,8 under det första.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, juni 2017

PMI–tjänster föll till 57,9 i maj: Bred nedgång med orderingång i fokus

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll till 57,9 i maj från 60,3 i april. Trendvärdet visar samtidigt att sektorns tillväxttakt toppat och nu vänt ned. Nedgången drevs främst av orderingången som svarade för ett negativt bidrag på 1,8 indexenheter i maj. Flera delindex backade dock och noterades till årslägsta.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, maj 2017

PMI–tjänster backade till 60,3 i april: God start på andra kvartalet

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll med 1,0 indexenhet till 60,3 i april. Nedgången härrör från delindexen för leverantörernas leveranstider och sysselsättning, vilka dämpade tjänste-PMI med ca 0,5 indexenheter vardera. Aprilutfallet pekar trots nedgången på en god start för tjänstesektorn under andra kvartalet med samtliga underkomponenter tydligt inom tillväxtzonen.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, april 2017

PMI–tjänster steg till 61,3 i mars: Bred uppgång till nya höga nivåer

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 61,3 i mars från 59,8 i februari. Samtliga fyra delkomponenter i PMI-tjänster befinner sig tydligt i tillväxtzonen, där tre av fyra delindex är över 60-strecket. Marsutfallet visar att konjunkturen i den privata tjänstesektorn stärktes under första kvartalet jämfört med fjolårets sista kvartal, en uppgång med 1,5 indexenheter till 60,8 i genomsnitt.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, mars 2017

PMI–tjänster föll till 59,8 i februari: Nedgång, men tydligt i tillväxtzonen

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll från 61,1 till 59,8 i februari. Samtliga sju komponenter låg med god marginal i tillväxtzonen. Av de fyra delindexen backade tre jämfört med föregående läsning i januari. Endast delindex för nya order steg och bidrog positivt till tjänste-PMI med 0,6 indexenheter.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, februari 2017

PMI–tjänster steg till 61,1 i januari: Bred uppgång, men order dämpar

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg från 59,9 i december till 61,1 i januari. Tre av fyra delkomponenter bidrog positivt till totalindex: affärsvolym, leverantörernas leveranstider och sysselsättning. Orderingångens delindex föll däremot tillbaka och bidrog negativt. Alla fyra delkomponenter låg dock tydligt i tillväxtzonen och tre av dem var över 60-strecket.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, januari 2017

PMI–tjänster steg till 59,9 i december – Avslutar 2016 på årshögsta

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg svagt från 59,8 i november till 59,9 i december och avslutade därmed 2016 på årshögsta. Delindex för nya order var månadens främsta draglok med en uppgång från 61,3 till 63,0 och ett positivt bidrag om 0,6 indexenheter till tjänste-PMI. Även delindex för sysselsättning steg och nådde till 55,9 i december från 55,4 i november. Övriga delindex backade under månaden. Enskilda månaders utfall bör emellertid tolkas med viss försiktighet.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, december 2016

PMI-tjänster steg till 59,8 i november - Affärsvolymen når årshögsta

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg från 57,6 i oktober till 59,8 i november. Alla delkomponenter låg en bra bit in i tillväxtzonen. Det var fortsatt delindex för affärsvolym som gav det största bidraget till månadens uppgång, med ett positivt bidrag om 1,0 indexenheter. Delindex för nya order steg till 61,3 och gav ett bidrag om 0,8 indexenheter till tjänste-PMI. Enskilda månaders utfall bör emellertid tolkas med viss försiktighet.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, november 2016

PMI–tjänster steg till 57,6 i oktober: Affärsvolym och nya order ångar på

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg från 56,9 i september till 57,6 i oktober. Alla delkomponenter låg i tillväxtzonen för fjärde månaden i rad. Det som drev ökningen av tjänste-PMI i oktober var delindex för affärsvolym och nya order som bidrog med 0,7 respektive 0,6 indexenheter. Delindex för affärsvolym steg med 2,6 indexenheter till 59,0. Även delindex för nya order landade på 59,0 – en ökning med1,7 indexenheter.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, oktober 2016

PMI–tjänster steg till 56,9 i september: Sysselsättning och nya order gasar på

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg från 53,2 i augusti till 56,9 i september. För tredje månaden i rad låg alla komponenter i tillväxtzonen. Det tredje kvartalets genomsnitt av tjänste-PMI var dessutom högre än det andra kvartalets snitt. Uppgången i september drevs främst av delindex för nya order och sysselsättning. Delindex för nya order steg med 5,0 indexenheter till 57,3 i september och delindex för sysselsättning steg med 4,2 indexenheter till 57,2. Delindex för sysselsättning uppvisade den högsta noteringen sedan januari ifjol.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, september 2016

PMI–tjänster föll till 53,2 i augusti: Affärsvolym och nya order bromsar

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll från 57,8 i juli till 53,2 i augusti. Månadens nedgång drevs främst av delindexen för affärsvolym och orderingång som växlade ned. Delindex för affärsvolym backade med 7,7 indexenheter till 54,1 och orderingång med 7,2 indexenheter till 52,2. Samtidigt steg index för planerad affärsvolym med 4,4 indexenheter till 68,6. Alla komponenter ligger fortfarande i tillväxtzonen.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, augusti 2016

PMI–tjänster steg till 57,8 i juli: Affärsvolymen växlar upp

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg från 53,4 i juni till 57,8 i juli. Månadens uppgång drevs främst av delindexen för affärsvolym och sysselsättning vilka steg med 6,4 respektive 6,0 indexenheter från föregående månad. Alla komponenter noterades i tillväxtzonen denna månad.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, augusti 2016

PMI–tjänster föll till 53,4 i juni: Nedväxling för andra kvartalet

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll från 54,4 i maj till 53,4 i juni. Det innebär att genomsnittet för det andra kvartalet var 53,5 vilket kan jämföras mot 56,6 för det första. Månadens nedgång drevs främst av delindex för sysselsättning som backade från 53,9 i maj till 49,1 i juni och därmed bidrog negativt med 1,0 indexenheter till tjänste-PMI. Övriga komponenter noterades i tillväxtzonen.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, juni 2016

PMI–tjänster steg till 54,4 i maj: Orderingången växlar upp

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg från 52,6 i april till 54,4 i maj. Uppgången drevs främst av delindex för orderingång som bidrog positivt med 2,2 indexenheter till tjänste-PMI. Till skillnad från föregående månad noterades samtliga komponenter i tillväxtzonen.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, maj 2016

PMI–tjänster föll till 52,6 i april: Orderingången bromsar upp

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll från 54,9 i mars till 52,6 i april. Nedgången drevs av delindex för affärsvolym och orderingång som bidrog negativt till tjänste-PMI. Indextalen för orderingång, orderstock samt priser halkade ned till under 50-strecket.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, april 2016