Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Bygg och handel är de största förlorarna i den pågående kostnadskrisen  

Sveriges småföretagare upplever just nu sin fjärde djupa lågkonjunktur sedan 90-talets början. Kostnadsläget och de höga räntorna har lett till ett kraftigt fall i efterfrågan i svensk ekonomi där företag inom framför allt bygg och handel kämpar för sin överlevnad. Det visar Småföretagsbarometern 2024, en undersökning framtagen av Företagarna, Sparbankerna och Swedbank. 

Årets Småföretagsbarometer visar att konjunkturnedgången är djupare än vad företagarna förutsåg förra året och många företag brottas nu med försämrad lönsamhet samtidigt som allt färre har sparbuffertar att ta av.

Bygg och handel i botten

Bygg och handel är de största förlorarna i den pågående kostnadskrisen. Ett högt kostnadsläge samtidigt som hushållens efterfrågan och bostadsbyggande fallit kraftigt i spåren av de höjda räntorna har slagit hårt i dessa branscher. Företagen i dessa sektorer har sett en betydande nedgång i beställningar och omsättning.

Kostnadskrisen jämförbar med tidigare finanskriser

Den nuvarande kostnadskrisen är en av de djupaste nedgångarna i Småföretagsbarometerns 40-åriga historia, i paritet med finanskrisen 1992–1993, den globala finanskrisen 2008 och coronapandemin i början av 2020-talet. Småföretagen kämpar med höga inköpskostnader, ökade lönekostnader och höga räntor som leder till att företagare tvingas sänka sina egna löner, minska personalstyrkan eller skära ner på viktiga investeringar för att företaget ska kunna överleva.

– Småföretagen står inför stora utmaningar för att stärka lönsamheten. Att bli mer kostnadseffektiv och arbeta aktivt med affärsutveckling och om möjligt investera i ny teknik kan stärka företagets konkurrenskraft och dess överlevnad, säger Jörgen Kennemar, företagarekonom på Swedbank.

Optimism trots svåra tider

Trots den dystra utvecklingen ser småföretagare ljuset i tunneln: Mer än en tredjedel tror på en bättre konjunkturutveckling nästa år. Optimismen grundar sig på förhoppningar om lägre kostnadsökningar och minskade räntekostnader, vilket kan leda till en återhämtning i efterfrågan och på sikt bättre affärsvillkor.

Om Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern är en årlig undersökning som mäter konjunkturläget och framtidsutsikterna för småföretag i Sverige. Den ger insikter om småföretagens ekonomiska hälsa, tillväxtförväntningar och utmaningar. Småföretagsbarometern är ett samarbete mellan Företagarna, Sparbankerna och Swedbank och markerar i år 40 år av denna viktiga indikator för småföretagens utveckling. Undersökningen erbjuder en detaljerad bild av hur småföretag hanterar ekonomiska kriser och vilka strategier de använder för att navigera i osäkra tider.

Småföretagsbarometern

I årets rapport med fokus på fyra branscher (bygg, handel, tjänstesektorn och tillverkning) är det tydligt att bygg och handel drabbats hårdast av den pågående lågkonjunkturen till följd av pressade konsumenter och svårigheter med att föra sina ökade kostnader vidare.

Du hittar rapporten här:

Småföretagsbarometern 2024 (pdf)

Pressmeddelande Småföretagsbarometern 2024 (pdf)

Tidigare års rapporter

Småföretagsbarometern 2023

Småföretagsbarometern 2022

Småföretagsbarometern 2021