Vilken avgift som tas ut - och hur - beror på vilken typ av instrument du placerar i. Här hittar du exempel som visar vilka avgifter som tas ut för respektive finansiellt instrument.

Se hur avgifterna påverkar din placering och om den skulle öka eller minska i värde. Avgifterna som anges i kostnadsexemplet kan skilja sig från det du faktiskt betalar. Men det ska alltid vara motsvarande det som kunder vanligtvis betalar.

Vänligen notera att för vissa FX-/FI-produkter kommer avgifterna att variera beroende på faktorer såsom marknadssituationen och kundens kreditvärdighet.