Denna prislista gäller från och med 1 januari 2017.
Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.