Skip to content

Lånetjänster

Happy roommates moving home resting and talking

När du lånar betalar du ränta till banken. Vilken ränta du betalar för ditt lån beror i första hand på marknadsräntan. Banken lägger sedan på en del för att skydda sig mot inflationen, få betalt för sina omkostnader och för risken att du inte kan betala tillbaka. Banken tar dessutom avgifter för uppläggning och hantering av säkerheter etc.

Denna prislista gäller från och med den 1 oktober 2020

Uppläggningsavgift PrivatlånDirekt       300 kr (0 kr för Nyckelkund)
Amorteringsbefrielse                             500 kr
Villkorsändring                                       500 kr
Anstånd                                                 150 kr
Ansökan om pantbrev                        1 200 kr
Ansökan om lagfart                            1 200 kr
Pantsättning bostadsrätt                       500 kr
Överbryggningskredit                         3 000 kr
Överbryggningskredit med
slutplacering i Fbgs Sparbank           1 000 kr