Mer information

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta vår juristgrupp. Du kan även läsa mer om framtidsfullmakt på Bankföreningens webbplats.

Framtidsfullmakt - Bankföreningens information (swedishbankers.se)