Vi bedömer varje enskild ansökan och svar lämnas snarast möjligt efter det att ansökningsperioden gått ut.

Vänliga hälsningar
Framtidsbanken