Du kan låna till följande:

  • värmepump
  • vindkraftandelar
  • installation av fiber

 

Energibidrag

På Energimyndighetens webbplats kan du läsa mer om energibesparande åtgärder och vilka bidrag som du eventuellt kan söka.

Energibesparande åtgärder (energimyndigheten.se)