Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Exportremburs

En exportremburs hjälper dig om du är osäker på köparens betalningsförmåga eller vid politisk instabilitet i köparens hemland. Köparens bank garanterar betalning och för att stärka affären kan vi garantera att köparens bank betalar via en bekräftad remburs.

Vid export till nya kunder kan det ibland vara svårt att få uppgifter om köparens kreditvärdighet (betalningsförmåga) och genom att använda sig av remburs som betalningsvillkor löser man detta problem. En remburs kan ge dig ett bättre kassaflöde genom att betalning ofta sker vid leverans och den kan också möjliggöra att du kan erbjuda din kund en finansiering utanför din egen balansräkning.

Vid export av specialtillverkad eller specialdesignad utrustning ger rembursen dig en trygghet att få betalt för levererade varor. Vid export till vissa marknader är det också krav på att betalning sker via remburs.

Hur går det till?

Att betalning ska ske via remburs reglerar ni i ert köpeavtal. En remburs initierats alltid av köparen. Köparen ansöker om en remburs hos sin bank som gör en kreditprövning. När rembursen är beviljad skickas den till dig via oss. När du fått rembursen kan du känna dig säker på att få betalt om du kan uppfylla villkoren som finns rembursen. Det kan bland annat vara att du ska leverera senast en viss tidpunkt och att du ska presentera dokument till banken som visar att du har uppfyllt villkoren. Det är viktigt att du läser igenom rembursen så det stämmer med det du och din kund kommit överens om eftersom rembursen alltid är oåterkallelig (eng. Irrevocable). Det betyder att den kan varken ändras eller återkallas utan samtliga parters samtycke, det vill säga exportör, exportörs bank, köpare och köpares bank.

Remburser kan vara obekräftade eller bekräftade. Vid en obekräftad remburs finns en garanti från köparens bank om betalning. Vid en bekräftad remburs är det Swedbank som garanterar betalning oavsett om köparens bank betalar eller inte och du får dessutom betalt snabbare.
Om du har lovat din kund en leverantörskredit kontakta oss för att diskutera finansieringen.
Remburser handläggs enligt Internationella Handelskammarens, ICC:s, enhetliga regler för remburser. Reglerna beskriver parternas åtaganden och skyldigheter. I stort sett alla banker i hela världen har antagit dessa regler.

Trade Finance Online

Vårt Internetbaserade system Trade Finance Online är en utmärkt tjänst för företag med rembursaffärer. Du får en snabb och papperslös handläggning och avisering av remburser redan samma dag. 

Fördelar

• Säker och snabb betalning
• Startsignal för tillverkning
• Kan ej återkallas utan samtliga parters medgivande
• Finansiering utanför egen balansräkningen
• Styrs av internationella regler (ICC)
• Utvidgar dina exportmarknader med säkrare betalningsvillkor

På engelska

L/C - Letter of Credit - remburs
D/C - Documentary Credit - remburs
Irrevocable L/C - oåterkallelig remburs
60 days sight - rembursen betalas 60 dagar efter dokumentpresentation.
60 days after B/L - rembursen betalas 60 dagar efter transportdokumentets datum.
At sight/Avista - rembursen betalas vid dokumentpresentation 

Stäng Skriv ut