Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Gröna lån till företag – låna klimatsmart

  • Hjälper företag att bidra till ett mer hållbart samhälle
  • Minska mängden köpt el genom solcellsinvestering
  • Resurs- och energieffektiva fastigheter - bra för affären och miljön
Female worker working on seedlings in greenhouse

En viktig del av vårt hållbarhetsarbete är att erbjuda gröna lån för fastigheter, hus, bostäder och solceller. Vi vill bidra till en mer hållbar utveckling genom att göra det möjligt att låna mer klimatsmart. Förnybar energi - bra både för miljön och affären.

Den gröna kedjan till klimatsmarta hus

Från byggstart till färdiga hus och bostäder

Efterfrågan på energisnåla och resursbesparande byggnader ökar. Vi kan hjälpa er med lån - från byggstart till färdig bostad.

Grön byggnadskredit - bygg nytt

Grön byggnadskredit är för byggbolag som vill bygga nya och mer energieffektiva fastigheter med miljöcertifikat. En bra lösning för att möta efterfrågan från framtidens hyresgäster.

Grönt fastighetslån - låna till fastighet

Grönt fastighetslån är för er som vill finansiera miljöcertifierade och energisnåla fastigheter. Ett bra sätt för att investera i energieffektiva fastigheter och sänka era energikostnader.

Green Fleet - grön vagnpark

Med Green Fleet från AutoPlan kan ni minimera ert klimatavtryck och optimera en grön vagnpark. Förutom att arbeta med val av fordon. fokuserar vi på varifrån finansieringen kommer och hjälper till med rådgivning och bilpolicy med mål för Green Fleet.

Grönt bolån - låna till bostad

Gröna Bolånet är för dig som vill köpa en privatbostad som är energisnål eller har en miljöcertifiering. För att uppmuntra ett mer miljövänligt boende kan du få ett extra avdrag på 10 räntepunkter på ditt bolån om bostaden uppfyller vissa krav.

Dags för solceller?

Tittar ni på hur ni ska kunna sänka elkostnaderna och producera egen el? I så fall skulle en investering i solceller kunna vara något för er. Vi har lån till solceller och tar gärna en diskussion om hur ni kan lösa finansieringen på bästa möjliga sätt.

Illustration: Solpaneler

Gröna lån till stora företag och institutioner

Gröna obligationer och lån

Vi erbjuder gröna obligationer och lån till stora företag och institutioner. Genom att emittera obligationerna kopplar vi ihop kundernas behov och efterfrågan på gröna lån med hållbara investeringar.

Sustainable Linked loans

Hållbarhetslänkade lån - Sustainable linked loans - är ett lån som vi erbjuder våra större företagskunder. Lånen har vissa krav som, om de möts över tid, ger lägre ränta på lånet.

Exempel på satsningar med gröna lån

  • Förnybar energi
  • Energieffektivitet
  • Hållbar förvaltning av naturresurser
  • Förebygga förorening
  • Ren transport

Kom igång med hållbarhetsarbetet

Att vi gemensamt strävar mot att ställa om mot ökat hållbarhetstänk är viktigt. För planeten, men också för framtiden för ert företag eller förening. Som inspiration och tips har vi tagit fram checklistor för hållbarhetsarbetet.

Ung man sitter på ett cykelställ utanför ett köpcentrum på kvällen

Vill ni få rådgivning?

Välkommen att skicka oss ett meddelande i internetbanken eller appen. Ni kan även ringa oss.

Smiling man with headset at customer center