Skip to content

Trade Finance Online (TFO)

Trade Finance tillhandahåller tjänster som löser betalnings- och leveransfrågor mellan köpare och säljare vid internationell handel. Trade Finance Online (TFO) är ett internetbaserat system för företag med import- och exportaffärer.

Detta får ni med Trade Finance Online

  • Ökad tillgänglighet
  • Snabb hantering
  • Säkra ansökningar
  • Kontroll på flöden
  • Papperslös korrespondens

Personuppgifter/Personal data

Information om behandling av personuppgifter

För information om Falkenbergs Sparbanks behandling av personuppgifter, vänligen se falkenbergssparbank.se/gdpr eller kontakta oss.

Information about processing of personal data

For information about Falkenbergs Sparbank’s processing of personal data, please see falkenbergssparbank.se/gdpr or contact us.

Mer information om TFO