Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Konton – Internationell Cash Management

En väl genomarbetad likviditetsbudget kan optimera ditt företags likviditetshantering och är därmed en förutsättning för en god utveckling i företaget. Uppstår det över- eller underskott i likviditeten kan vi erbjuda de rätta lösningarna.

  • Valutakonto

    På ett valutakonto går exportintäkterna direkt in på kontot utan att växlas till svenska kronor. Importbetalningarna kan sedan göras direkt från samma konto.

    Valutakonto
  • Konto i utlandet

    Om ditt företag har eller ska starta verksamhet i utlandet kan det vara en fördel att ha ett konto i det land, eller de länder, där företaget verkar.

    Konto i utlandet