Som exportör ställs du inför en rad frågeställningar innan en affär går i lås. Somliga är av rent praktisk karaktär, som hur betalningens ska ske och när. Andra är av mer strategisk karaktär och handlar om riskminimering. Oavsett vad eller till vem du ska exportera bör du se över följande områden: