Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Kontorsleverantören - med omtanke om både medarbetare och miljö

"Här har vi stora möjligheter att påverka genom vårt sortiment. Vi säljer miljömärkta produkter och märker upp städ- och kemprodukterna för att kunden enklare ska kunna välja miljösmart"

Beppe Jacobsson och Niklas Bengtsson, Kontorsleverantören

Läs hela intervjun med Beppe och Nicklas nedan.

Kontorsleverantören i Halland är ett familjeägt företag med butiker i Falkenberg, Varberg, Halmstad och Laholm. Nuvarande ägare är Beppe Jacobsson och Niklas Bengtsson, som tog över företaget 2015.

Målet är att det ska vara trevligt och totalekonomiskt fördelaktigt att jobba tillsammans med Kontorsleverantören. Och att ha roligt! Det ska vara roligt att göra affärer för båda parter. Produktutbudet består av emballage, kontorsmaterial, möbler, städ, torkpapper, maskin, arbetskläder, profilering och mycket mer.

Beppe berättar att de har en fantastiskt bra personal. Alla medarbetare tar mycket eget ansvar, har oftast fria händer och får hellre lära av sina misstag än att inte pröva.

Vad finns det för fördelar med att driva verksamhet i Falkenberg?

- Fördelen ligger i att det är en liten kommun, där alla känner alla. Tar man hand om sina kunder och verksamhet, sprider det sig positivt och drar till sig fler kunder, säger Beppe.

De senaste årens oro i världen med pandemi, krig och ett tuffare ekonomiskt klimat. Hur har det påverkat er verksamhet?

- Det har gått förhållandevis bra. Vi har varit snabba med att anpassa oss. I samband med pandemin kunde vi tidigt förse våra kunder med hygienprodukter. Vi lyssnar ständigt av marknaden för att ställa om i utbudet.

Kontorsleverantören har nyligen anslutit sig till Falkenbergs Klimatinitiativ, som är ett nätverk av lokala företag och organisationer som samarbetar för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling. De som deltar i nätverket är med och bidrar till att Falkenberg ställer om och minskar sin klimatpåverkan.

Vilka specifika åtgärder har ni tagit för att minska företagets koldioxidavtryck?

- Några exempel är att vi värmer byggnaden med biogas från naturgas och har bytt till förnybar diesel HVO vid våra lastbilstransporter, den åtgärden gjorde vi faktiskt redan för fem år sedan. Vi har även installerat solpaneler, har successivt byt ut vår egen bilpark till elbilar samt bytt till LED-armatur i både butiker och lager.

Har ni satt upp mål för att mäta framstegen inom hållbarhet och klimatpåverkan?

- Vi genomför vårt första klimatbokslut med EMC (Energi- och Miljöcentrum). Det ska vara klart i början av 2024. Efter vårt klimatbokslut så kommer vi få ett bättre grepp om vilka åtgärder som gör störst nytta.

Har ni gjort något initiativ för att främja hållbarhetsmedvetenhet bland företagets anställda?

- Det arbetet pågår successivt. Vi erbjuder förmånscyklar, vi har effektiviserat sophanteringen och undviker engångsartiklar, berättar Beppe.

Uppmuntrar ni även kunderna till att väga in hållbarhetsaspekter i sina inköp och hur gör ni det?

- Här har vi stora möjligheter att påverka genom vårt sortiment. Vi säljer miljömärkta produkter och märker upp städ- och kemprodukterna för att kunden enklare ska kunna välja miljösmart. I lagersortimentet har vi bytt ut många plastartiklar mot fiberbaserade.

Vad betyder Falkenbergs Sparbank för er?

- Företaget har alltid varit kunder hos banken och när vi tog över från föregående ägare, var ett av önskemålen att fortsätta samarbetet. Då banken värnar om det lokala stämmer det väl överens med våra egna värderingar.

Hur ser planerna ut framöver?

- Vi kommer att bygga ut vårt lager i Falkenberg till våren och ökar lagerytan med ca 30%. Vi kommer också att lansera en ny e-butik i början av 2024, berättar Niklas.

Vi tackar så mycket för intervjun och önskar det härliga teamet på Kontorsleverantören fortsatt lycka till!

Faktaruta

Antal anställda: 25 st varav 16 i Falkenberg
Omsättning 2022: 92,6 miljoner kronor

Företagets värderingar

  • Alltid med omtanke och glädje
  • Alltid lyssna in kundens behov
  • Alltid effektivt och enkelt för kundens bästa
  • Alltid miljösmart och hållbart