Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Fullständig prislista för Värdepapperstjänst Bas

29 kronor per affär när du handlar för upp till 25 000 kronor i internetbanken eller appen.

29 kr

59 kronor per affär när du handlar för 25 001- 100 000 kronor i internetbanken eller appen.

59 kr

99 kronor per affär när du handlar för över 100 000 kronor i internetbanken eller appen.

99 kr

Onlinehandel

Norden, Baltikum och USA

Vid affärer mellan 1 - 25 000 kr Courtage: 29 kr 
Vid affärer mellan 25 001 - 100 000 kr Courtage: 59 kr
Vid affärer över 100 000 kr Courtage: 99 kr
(med undantag för optioner, aktier på marknadsplatsen Spotlight samt certifikat, se nedan)  

Bull- och bearcertifikat

Utgivna av Swedbank:
0 kr
Utgivna av andra emittenter: Minst 59 kr eller 0,09 % av likvidbeloppet

Aktier noterade på marknadsplatsen Spotlight

Courtage: Minst 29 kr eller 0,25% av likvidbeloppet

Aktie- och indexoptioner 

Courtage: Minst 59 kr eller 1,3% av likvidbeloppet
Aktieoption clearingavgift: 0,75% (min 1 kr, max 14 kr) per kontrakt. Max 8 000 kr per position.
Aktieoption lösenavgift: Minst 150 kr eller 0,5% av likvidbeloppet
Indexoption clearingavgift: 3,50 kr per kontrakt
Indexoption lösenavgift: 3,50 kr per kontrakt

 

Vid lösen i aktie- och indexoptioner utgår andra courtage och avgifter. Se "Optioner och terminer" nedan.

Via kontor, telefon eller personlig mäklare

Svenska aktier

Stockholmsbörsen, First North, NGM, Nordic MTF, Spotlight och Externa Listan Minst 150 kr eller 0,5% av likvidbeloppet (belopp >1 mkr: 0,30%)

Utländska aktier

Norge, Danmark, Finland och Baltikum 
Minst 150 kr eller 0,5% av likvidbeloppet (belopp >1 mkr: 0,30%)
USA och övriga utländska aktier Minst 500 kr eller 0,50% av likvidbeloppet  (belopp >1 mkr: 0,30%) + utländska skatter,  utländsk mäklaravgift. och eventuella övriga avgifter*
Valutaväxlingsavgift Maximalt 0.41%

Växling sker vanligtvis i realtid när bankens valutamarknad är öppen. (Växling görs inte på valutakonton.) Utdelning från utländska aktier växlas automatiskt till SEK. Vid utdelning i utländska depåbevis kan - utöver källskatt - administrativa avgifter från tid till annan utgå i det utdelande bolagets hemland, vilka i så fall dras från kundens konto i samband med utdelningen.

*Transaktionsskatt (FTT) tillkommer vid köp av aktier i vissa länder.  Storbritannien: 0,50%, Frankrike: 0,30 %, Italien: 0,10 %

Certifikat, Warranter och Räntebevis

Certifikat, Warranter och Räntebevis Minst 150 kr eller 0,50% av likvidbeloppet
Teckningsrätter Minst 22 kr eller 0,50% av likvidbeloppet

Strukturerade produkter och obligationer

Strukturerade produkter utgivna av Swedbank 0,5% av likvidbeloppet
Strukturerade produkter utgivna av andra emittenter Minst 150 kr eller 0,5% av likvidbeloppet
Vid nyteckning av strukturerad produkt varierar courtaget. Vänligen se produktens prospekt eller faktablad.
Premieobligationer Minst 150 kr eller 0,5% av likvidbeloppet 
Obligationer Minst 150 kr eller 0,5% av likvidbeloppet (belopp >1 mkr: 0,30%)
För certifikat, ETF:er, börshandlade och strukturerade produkter samt bevis tillkommer en förvaltningsavgift. Fullständiga villkor hittar du i produktens faktablad.

Optioner och terminer

Aktieoptioner Minst 200kr eller 2,00% av likvidbeloppet
Clearingavgift  0,75% (min 1 kr, max 14 kr) per kontrakt. Max 8 000 kr per position.
Courtage vid lösen Minst 150 kr eller 0,5% av likvidbeloppet
Indexoptioner Minst 200kr eller 2,00% av likvidbeloppet
Clearingavgift 3,50 kr/kontrakt
Lösenavgift 3,50 kr/kontrakt
Aktieterminer Minst 200 kr eller 0,25% av likvidbeloppet
Clearingavgift 0,02%. Max 6 000 kr per position.
Lösenavgift 0,02%. Max 6 000 kr per position.
Indexterminer Minst 200 kr eller 25kr/kontrakt
Clearingavgift 3,50 kr/kontrakt
Lösenavgift 3,50 kr/kontrakt
   
Vid lösen i optioner och terminer utgår följande courtage och avgifter enligt ovan:
Aktieoptioner: Courtage och clearingavgift
Indexoptioner: Courtage och clearingavgift
Aktieterminer: Courtage
Indexterminer: Clearingavgift

Tilläggsprodukter

Självuppdaterande aktiekurser realtid

Privatkund:
 
Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (utan orderdjup) 10 kr/30 dagar
Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (med orderdjup) 50 kr/30 dagar
Oslo (utan orderdjup) 15 kr/30 dagar
Oslo (med orderdjup) 120 kr/30 dagar
USA (utan orderdjup) 15 kr/30 dagar
Optioner och terminer (utan orderdjup) 10 kr/30 dagar
   
Företagskund:  
Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (med orderdjup) 530 kr/30 dagar
Oslo (med orderdjup) 325 kr/30 dagar

Administration

Konvertering av finansiellt instrument 2 000 kr
Värdeintyg 200 kr
Värdepappersflytt från Swedbank (svenska) 0 – 60 kr
Värdepappersflytt från Swedbank (utländska) Kontakta banken för prisuppgift
Avgift för annullering av order och/eller makulering av avslut i samband med otillåten orderläggning eller handel, t ex mellan kundens egna konton och depåer. 699 kr