Hoppa till huvudinnehåll

Fullständig prislista för Värdepapperstjänst Aktiv ISK

   

Depåavgift

500 kr/halvår

Sverige

 

Aktier

 

Stockholmsbörsen & First North

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,06 %
Mobil- och internetbank minimicourtage 99 kr
  Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. 1 kr i courtage vid onlinehandel för (marknaderna i Sverige, USA, Finland, Danmark, Norge och Baltikum) upp till 100 000 kr i ordervärde och/eller depåvärde. Maximalt 500 affärer per år. Över dessa nivåer utgår ordinarie courtage.
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 %
Belopp>1 mkr: 0,30 %
Via rådgivare minimicourtage 150 kr
   

NGM och Nordic MTF

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,06 %
Mobil- och internetbank minimicourtage 99 kr
  Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. 1 kr i courtage vid onlinehandel för (marknaderna i Sverige, USA, Finland, Danmark, Norge och Baltikum) upp till 100 000 kr i ordervärde och/eller depåvärde. Maximalt 500 affärer per år. Över dessa nivåer utgår ordinarie courtage.
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 %
Via rådgivare minimicourtage 150 kr
   

Spotlight Stock Market fd Aktietorget

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,06 %
Mobil- och internetbank minimicourtage 99 kr
  Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. 1 kr i courtage vid onlinehandel för (marknaderna i Sverige, USA, Finland, Danmark, Norge och Baltikum) upp till 100 000 kr i ordervärde och/eller depåvärde. Maximalt 500 affärer per år. Över dessa nivåer utgår ordinarie courtage.
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 %
Via rådgivare minimicourtage 150 kr
   

Externa listan

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,06 %
Mobil- och internetbank minimicourtage 99 kr
  Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. 1 kr i courtage vid onlinehandel för (marknaderna i Sverige, USA, Finland, Danmark, Norge och Baltikum) upp till 100 000 kr i ordervärde och/eller depåvärde. Maximalt 500 affärer per år. Över dessa nivåer utgår ordinarie courtage.
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 %
Via rådgivare minimicourtage 150 kr
   

Teckningsrätter

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,06 %
Mobil- och internetbank minimicourtage 22 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 %
Via rådgivare minimicourtage 22 kr
   

Certifikat, Warranter och Räntebevis

 

Räntebevis

 
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 %
Via rådgivare minimicourtage 150 kr

 

 

Certifikat

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,06 %
Mobil- och internetbank minimicourtage 19 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 %
Via rådgivare minimicourtage 150 kr
   

Certifikat emitterade av Swedbank

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,06 %
Mobil- och internetbank minimicourtage 19 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 %
Via rådgivare minimicourtage 150 kr
   

Warranter

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,06 %
Mobil- och internetbank minimicourtage 99 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 %
Via rådgivare minimicourtage 150 kr
   

Strukturerade produkter

 

Noterade på börs/marknadsplats

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,06 %
Mobil- och internetbank minimicourtage 99 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 %
Belopp>1 mkr: 0,30 %
Via rådgivare minimicourtage 150 kr
   

Teckna i nyemission

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage Strukturerade produkter
Mobil- och internetbank minimicourtage Strukturerade produkted
Via rådgivare rörligt courtage Strukturerade produkter
Via rådgivare minimicourtage Strukturerade produkter
   

Premieobligationer

 

Noterade på börs/marknadsplats

 
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 %
Via rådgivare minimicourtage 150 kr

Teckna i nyemission

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage Prospekt
Mobil- och internetbank minimicourtage Prospekt
Via rådgivare rörligt courtage Prospekt
Via rådgivare minimicourtage Prospekt
   

Obligationer SOX och NDX

 

Noterade på börs/marknadsplats

 
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 %
Belopp>1 mkr: 0,30 %
Via rådgivare minimicourtage 150 kr
   

Blankning, aktielån

Enligt överenskommelse, men ej inom ISK
   

Optioner och terminer

 

Aktieoptioner

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 1,30 %
Mobil- och internetbank minimicourtage 99 kr
Via rådgivare rörligt courtage 2,00 %
Via rådgivare minimicourtage 200 kr
Clearingavgift 0,75 % (min 1 kr, max 14 kr) per kontrakt. Max 8 000 kr per position.
Vid lösen 0,50 %, min 150 kr
   

Indexoptioner

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 1,30 %
Mobil- och internetbank minimicourtage 99 kr
Via rådgivare rörligt courtage 2,00 %
Via rådgivare minimicourtage 200 kr
Clearingavgift index 3,50 kr/kontrakt
Vid lösen 3,50 kr/kontrakt
   

Aktieterminer

 
Via rådgivare rörligt courtage 0,25 %
Via rådgivare minimicourtage 200 kr
Clearingavgift 0,02 %. Max 6 000 kr per position.
Vid lösen 0,02 %. Max 6 000 kr per position.
   

Indexterminer

 
Via rådgivare rörligt courtage 25 kr/kontrakt
Via rådgivare minimicourtage 200 kr
Clearingavgift index 3,50 kr/kontrakt
Vid lösen 3,50 kr/kontrakt
   

Utländska värdepapper

 

Finland, Norge, Danmark

 

Aktier

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,06 %
Mobil- och internetbank minimicourtage 99 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 %
Via rådgivare minimicourtage 150 kr
   

Baltikum

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,06 %
Mobil- och internetbank minimicourtage 99 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 %
Via rådgivare minimicourtage 150 kr
   

USA

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,15 %
Mobil- och internetbank minimicourtage 149 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 % + ev avgift
Via rådgivare minimicourtage 500 kr
   

Övriga utländska aktier

 
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 % + ev avgift
Via rådgivare minimicourtage 500 kr
   

Valutaväxling

Växling sker vanligtvis i realtid när bankens valutamarknad är öppen. Växling görs inte på valutakonton. Utdelning från utländska aktier växlas automatiskt till SEK. Vid utdelning i utländska depåbevis kan - utöver källskatt - administrativa avgifter från tid till annan utgå i det utdelande bolagets hemland, vilka i så fall dras från kundens konto i samband med utdelningen.
   

Administration

 
Avräkningsnota per post 0 kr
Konvertering av finansiellt instrument 2 000 kr
Värdeintyg 200 kr
Historiska affärsnotor  
Deklarationsstöd Mobil- och internetbank 0 kr
Analys Mobil- och internetbank (Swedbanks analytiker) 0 kr
   

Värdepappersflytt

 
Flytt från Swedbank (svenska aktier) 0 – 60 kr
Flytt från Swedbank (utländska aktier)  
Avgift för annullering av order och/eller makulering av avslut i samband med otillåten orderläggning eller handel, t ex mellan kundens egna konton och depåer. 699 kr
(Handel mellan egna depåer och konton är enligt lag förbjuden (även via fullmakt). Stockholmsbörsen tar ut en straffavgift för att hantera denna typ av otillåtna avslut.)  
   

Tilläggstjänster

 

Självuppdaterande realtidskurser

 

Privatpersoner

 
Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (utan orderdjup) 10 kr/30 dagar
Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (med orderdjup) 50 kr/30 dagar
Oslo (utan orderdjup) 15 kr/30 dagar
Oslo (med orderdjup) 120 kr/30 dagar
USA (utan orderdjup) 15 kr/30 dagar
Optioner och terminer (utan orderdjup) 10 kr/30 dagar

Företag

 
Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (med orderdjup) 530 kr/30 dagar
Oslo (med orderdjup) 325 kr/30 dagar
Optioner och terminer (med orderdjup)  
   

Bevakningar

 

Avslut

 
Pushnotis 0 kr
e-post 0 kr

TriggerStopLoss

 
Pushnotis 0 kr
e-post 0 kr

Marknadskurser

 
Pushnotis 0 kr
e-post 0 kr

Analyser

 
Pushnotis 0 kr