Swedbank verkar på den lettiska marknaden. Där erbjuder vi bland annat:

  • Betalningslösningar
  • Finansiering
  • Rörelsekredithantering
  • Detaljhandelslösningar
  • Konton/kontanthantering

Välkommen att kontakta oss

Swedbank finns på Balasta dambis 15 i Riga. Besök oss gärna om du har vägarna förbi! Du når oss också på telefon +371 744 4444. Välkommen!

Till Swedbank Lettlands webbplats