Filialen är en naturlig kontaktpunkt för Swedbanks kontor som har kunder med behov av en dansk bankförbindelse. På kontoret i Köpenhamn finns både svensk- och dansktalande personal. Samtliga av våra rådgivare har god kännedom om den danska marknaden.

Kontakta oss

Swedbank
Kalvebod Brygge 45
1560 København V
Danmark

Du når oss också på telefon +45 8897 90 00, eller via er företagsrådgivare i Sverige. Välkommen!

www.swedbank.dk