Exportfinansiering ger utländska företag, även utanför OECD, möjlighet till långfristig finansiering vid köp av kapitalkrävande varor. Varan betalas vid leverans. Finansieringsformen är vanlig inom bland annat telekom och industri/infrastruktur.
En grundlig analys måste göras av den politiska risken i köparens land och av den kommersiella risken hos köparen. Genom riskavtäckning via Exportkreditnämnden, ett statligt bolag med syftet att främja svensk export, begränsas dessa risker. Utifrån land och köpare dokumenteras finansieringen för att säkerställa respektive parts ansvar och rättigheter.

Tips och råd

Kontakta oss i så tidigt skede som möjligt, så att vi kan ge bästa möjliga förutsättningar för finansiering av affären.