Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
 • Valutaväxling

  En valutaväxling är en transaktion mellan två valutor där du köper den ena och säljer den andra.

  Valutaväxling
 • Valutatermin

  Beräkna vad det exakta utfallet av en affär blir i svenska kronor, även om affären sker längre fram i tiden.

  Valutatermin
 • Valutaoption

  En valutaoption försäkrar dig mot snabba och kraftiga valutasvängningar.

  Valutaoption
 • Valutaswap

  Ger dig möjlighet att minska företagets valutaexponering under en period, genom att byta en valuta mot en annan.

  Valutaswap
 • Valutalån

  Fördelaktigt om du har framtida exportfordringar som du behöver växla till svenska kronor.

  Valutalån
 • FX Trade – valutahandel via internet

  Med FX Trade kan du genomföra dina valutatransaktioner till aktuellt marknadspris via internet.

  FX Trade