Valutakonto

Gör ditt företag export- och/eller importaffärer i samma valuta? Då kan det löna sig att skaffa ett valutakonto. Med valutakonto går exportintäkterna direkt in på kontot utan att växlas till svenska kronor och importbetalningarna kan sedan göras direkt från samma konto.

Valutakonto

Konto i utlandet

Om ditt företag har eller ska starta verksamhet i utlandet kan det vara en fördel att ha ett konto i det land, eller de länder, där företaget verkar.

Konto i utlandet