Meny
Samhällsengagemang
Om verksamheten

Organisation

Huvudmän

Bankens 36 huvudmän utser styrelsen i Falkenbergs Sparbank.

Styrelse

Sparbankens styrelse utses av huvudmännen och ansvarar för sparbankens förvaltning och utser bankens VD.

Bankledning

VD driver tillsammans med bankledningen det operativa och dagliga arbetet i banken.