Meny
Samhällsengagemang
Om verksamheten

Om du inte är nöjd

Händer som plockar röda äpplen och lägger de i en hink

För oss på Falkenbergs Sparbank är det viktigt att du som kund är nöjd med både vårt bemötande och med våra produkter. Är du missnöjd är den enklaste och snabbaste vägen för att få hjälp att kontakta ditt närmaste bankkontor alternativt Kundcenter på 0346-550 00.

Så här gör du för att lämna ett klagomål

 1. Om du inte är nöjd - ta kontakt med banken

  Du kan kontakta oss direkt på våra bankkontor, ringa till vårt Kundcenter på tel 0346-550 00 eller skriva ditt meddelande direkt i Internetbanken. Beskriv vad du tycker är fel och vilket kontor du varit i kontakt med. Om du inte är nöjd med vårt svar kan ärendet omprövas.

 2. Om du efter första omprövning fortfarande inte är nöjd

  Om du inte är nöjd med det svar du fått av oss, och ytterligare vill pröva ditt ärende, kan du kontakta Falkenbergs Sparbanks klagomålsansvarig. Beskriv, helst skriftligt, vad du tycker är fel och vem du tidigare haft kontakt med i ditt ärende.

  Skicka brev via post eller e-post:
  Falkenbergs Sparbank
  Klagomålsansvarig
  Box 32
  311 21 Falkenberg

 3. Är du fortfarande inte nöjd

  Om du efter omprövning av bankens klagomålsansvarig fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till följande instanser. Du kan alltid vända dig till nedanstående instanser även vid första tillfället.

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

  Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00

  www.arn.se

  ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden inom tolv månader efter det att näringsidkaren avvisat konsumentens krav. Banken åtar sig att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten.

  Konsumentvägledning

  Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå

  Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00
  www.konsumenternas.se

  Självständig rådgivningsbyrå, lämnar kostnadsfritt vägledning bank- och finansfrågor. Står i kontakt med klagomålsansvariga i banker och värdepappersinstitut.

  Konsumentverket

  Telefon 0771–525 525
  www.hallakonsument.se

  Oberoende vägledning via Konsumentverket.

  Allmän domstol

  Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
  www.domstol.se

  Särskild information om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken eller appen för privatpersoner

  Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller appen för privatpersoner och det har uppstått en tvist - som du inte har kunnat lösa med banken - har du rätt att använda EU:s onlineplattform för tvistlösning.

  I formuläret på onlineplattformen ska du uppge följande mejladress till banken: klagomal@falkenbergssparbank.se.

  Även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på konsumenteuropa.se.

  Särskild information om behandling av personuppgifter

  Om du har känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du möjlighet att framföra ett klagomål. Du kontaktar då skriftligen vårt dataskyddsombud

  Dataskyddsombudet
  Falkenbergs Sparbank
  Box 32, 311 21 Falkenberg

  Du har också möjlighet att framföra klagomål avseende behandling av Personuppgifter till dataskyddsmyndigheten, datainspektionen.se om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.

Visselblåsning

Här kan du anonymt anmäla incidenter eller oegentligheter som rör Falkenbergs Sparbank. 
Tjänsten handläggs av KPMG och du kan läsa mer om tjänsten i nedanstående länkar.

Observera: Kundklagomål ska INTE rapporteras här utan genom ordinarie rutiner.

Du kan visselblåsa genom att ringa 077 140 21 12 (dygnet runt)