Bakgrunden till svensk kolinlagring är helt konkret att det finns för mycket kol i luften och för lite kol i marken. Genom att sammanföra företag och verksamheter som vill betala för kolinlagring med jordbrukare som vill ägna sig åt kolinlagrande och jordförbättrande åtgärder kan jordbruket bli en kolsänka. Du kan läsa mer om detta projekt på Svenskkolinlagring.se, där bankens investering rör Transformationspaketet.