Vilka är de senaste teknologiska framstegen inom batterilagring?

– Det som är aktuellt nu, är att enskilda privatpersoner och företag har möjlighet att ansluta batterier till balanseringstjänster hos en aggregator, och få ersättning för den tjänsten man tillhandahåller, oavsett om man har solceller eller inte, och då är man med och balanserar elnätet.

– Allmänt pågår en ständig utveckling av batterierna för att de skall få snabbare svarstider, högre urladdningseffekt och bli säkrare ur framförallt brandsynpunkt.

 

Vilka delar i processen är det som ni kan hjälpa till med på Epw Energy?

– Epw kan hjälpa till med allt från projektering till färdig anläggning. Vi är märkesoberoende men har vissa fabrikat som vi är mer inkörda på.

 

Hur ser EPW Energy på de senaste trenderna inom energisektorn, och hur anpassar ni er för att möta dessa utmaningar?

– Trenden går tydligt mot en större uppkoppling där utrustning som batterier, värmepumpar, elpannor, laddboxar och fordon med batteri ansluts till en aggregator som kan styra dessa när behov på elnätet finns för att antingen skjuta till effekteller belasta elnätet när behovet uppstår. Epw anpassar sig för detta genom att leverera systemlösning- som solceller, batterier, värmepumpar och funktioner för att koppla upp elpannor för balanseringstjänster. Vi kommer att se till helheten då allt ska fungera ihop.

 

Vilka fördelar ser du med investeringar i batterilagring för både privatpersoner och företag, och hur kan det bidra till en mer hållbar energianvändning?

– Detta är den stora fördelen: Många vinnare - Innehavare av batterier, elnätsägare och samhället i stort!

– Den som investerar i batterier får en möjlighet till en ”passiv inkomst” för att man avsäger sig driften av batteriet som under korta perioder inte är användbar för ägaren. Det innebär att ägaren av batteriet kan kapa effekttoppar och därmed ha kvar eller sänka sin huvudsäkring. Med hjälp av lokala batterier som kan aktiveras för att balansera elnätet lokalt minskar behovet av kraftöverföring från norra Sverige då energin finns lagrad lokalt från tidpunkter när man kan belasta nätet eller lagra det från exempelvis solcellsproduktion.

 

Tips och saker att beakta om man funderar på att investera i batterilagring?

  • Ersättningar för balanseringstjänster är inte garanterade.

  • Kolla upp vad du har rätt till för skattereduktion vid investeringar i batteri som privatperson.

  • Vid balanseringstjänst är det batteriets förmåga att ladda ur effekt som man får ersättning för och inte enbart lagringskapaciteten som är det som anges på batterier.

  • Ställ dem i ett ”brand-skyddat utrymme”- tänk igenom vad som kan gå fel, vid exempelvis en brand och bygg bort riskerna, sätt in en brandvarnare som larmar dig, så att du blir uppmärksammad var du än är och framför allt när du sover.

  • Läs på tillverkarens anvisningar innan du beställer batteriet, så du är påläst om vad du köper och hur batteriet skall ställas upp enligt tillverkaren och diskutera placering med leverantören.

  • Batterier som är kopplade till balanseringstjänst ger inkomst året om- även när solen inte lyser!