Lantbrukarna har som helhet en mer positiv syn på sin lönsamhet nu än i våras, samtidigt spår de att sämre tider är i antågande och är mer pessimistiska inför framtiden. Undersökningen visar att lantbrukarnas lönsamhet varierar mycket beroende på produktionsgren. Mjölkproducenter och växtodlare upplever en positiv lönsamhet medan gris- och nötköttsproducenter upplever en mycket låg lönsamhet.

Satsningar på ett hållbart svenskt lantbruk har gett resultat

66 procent av lantbrukarna upplever att konsumenterna har förtroende för dem, en ökning med 8 procentenheter jämfört med i fjol. Störst förtroende upplever grisköttsföretagen och lägst upplever växtföretagen.

Ökad skuldsättning och skenande priser pressar näringen

Den totala skuldsättningen inom svenskt lantbruk ökade 2021 med 17,6 miljarder, vilket motsvarar en tillväxttakt med 5 procent jämfört med 2020.

– Räntekostnaden har på ett år fyrdubblats, vi ser även stigande priser på drivmedel, el och insatsvaror och det kommer drastiskt försämra lantbrukarnas marginaler. Industrin och dagligvaruhandeln behöver omgående komma överens om höjda avräkningspriser annars kommer Sveriges lantbrukare att gå på knäna det kommande året, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank.

Lantbruksbarometern Höst 2022 - Läs rapporten här