Kundundersökning via telefon

Med början 15 februari kommer vi att genomföra en kundundersökning via telefon.

Vi kommer intervjua kunder på såväl privat- som företagssidan och det kommer pågå i cirka 4 veckor. Företaget som sköter intervjuerna heter Norstat och de presenterar att de ringer på uppdrag av Falkenbergs Sparbank. Syftet med undersökningen är att vi skall ta till oss våra kunders åsikter och synpunkter för att ytterligare försöka stärka vår service och skapa än mer nöjda kunder. Vi är väldigt tacksamma om ni vill ställa upp på intervjun och hjälpa oss utvecklas.

 

 

Kom ihåg! Lämna aldrig ut koder för inloggning eller signering i internetbanken, appen eller annan känslig information om kort eller konton.