Har du en terminal som är integrerad med ditt kassasystem? Här kan du se om din utrustning är godkänd enligt PCI.

Godkända integrerade kassasystem