Lucka 6

Digital plattform: FBGmodellen

Näringslivet Falkenberg har sökt bidrag till en digital plattform för ett varaktigt samarbete mellan skola och näringsliv.

 

 • Att bygga broar mellan skola och näringsliv
  Dit är vi på väg med stora kliv
  Lösningen kan tyckas banal
  Klart vi bygger en plattform som är digital.
  Framtidsbanken stöttar bra projekt,
  har du en god idé så ansök nu direkt!