Lucka 11

Utrustning till Trimgymnastiken
Med sina 400 medlemmar är Trimgymnastiken en förening som är erkänd för sitt engagemang, och truppgymnastiken är en växande idrott framförallt för flickor.
Med Framtidsbankens bidrag har föreningen kunnat inhandla utrustning för att fler ska få utöva sporten och för att utveckla föreningen så väl som gymnasterna själva.

 

  • Aktivitet och rörelse gör gott för både knoppen och kroppen,
    med nya utrustningen blir träningen toppen.
    Framtidsbanken stöttar bra projekt, har du en god idé så ansök nu direkt!