Hoppa till textinnehållet

Amorteringsbefrielse för företagare

Nu har du som företagskund möjlighet att ansöka om amorteringsbefrielse om ditt företag har fått ansträngd likviditet på grund av spridningen av covid-19. För att underlätta för dig kan Falkenbergs Sparbank bevilja upp till sex månaders amorteringsbefrielse*. Om du vill börja amortera igen innan sex månader passerat kontaktar du Kundcenter eller något av våra kontor. Ränta betalas enligt avtal under perioden. 

Vår ambition är att hjälpa de kunder som behöver det i den här extraordinära situationen. Eftersom varje kund är unik är det företagets unika förhållanden som avgör vad vi kan bevilja och hur lång tid det tar för att kunna ge ett besked.

Om du har både företagskrediter och privatkrediter
Då ska du skicka in två ansökningar, en för dina företagskrediter och en för dina privata krediter.
Ansökan för privatkrediter hittar du på falkenbergssparbank.se/corona

* Banken har rätt att ompröva amorteringsbefrielsen efter tre månader.

Ansökan amorteringsbefrielse

Denna ansökan gäller amorteringsbefrielse om ditt företag har fått ansträngd likviditet på grund av spridningen av covid-19. 

Om ansökan gäller flera företag som ingår i en koncern, var snäll och ange:

  • Namn för alla företagen
  • Organisationsnummer för alla företagen
  • Kredit-/kontraktsnummer föra alla krediter/leasing/avbetalningskontrakt