Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Aktuella SPAX Nu & Bevis Nu

Strukturerade produkter är placeringar med eller utan återbetalningsskydd där avkastningen är knuten till olika tillgångsslag och marknader. Våra produkter erbjuder olika grad av risk och avkastningsmöjligheter.

Utbud Bevis Nu – ej återbetalningsskyddat

Robotarm svetsar

Bevis Nu Basindustri kupong

Den här placeringen riktar sig till kunder inom Premium och Private Banking. Globala megatrender och en stark underliggande marknad förväntas gynna bolagen i Bevis Nu Basindustri kupong. Placeringen har 1,5 års löptid och koppling till ett aktieindex bestående av bolag inom europeisk basindustri. En kupong på indikativt 11 procent samt nominellt belopp utbetalas så länge index inte fallit mer än indikativt 25 procent på slutdagen. Teckningsperiod till och med 4 januari 2019 på bankkontor och 6 januari 2019 via telefonbanken.

Sydafrikansk valuta

Valutabevis Tllväxtvalutor

Den här placeringen riktar sig till kunder inom Premium och Private Banking. En placering med fem års löptid kopplad till en valutakorg bestående av fem tillväxtvalutor mot euron. Oavsett korgens utveckling så utbetalas årligen en fast kupong på indikativt 13 procent. Vid förfall återbetalas nominellt belopp justerat med förvaltningsavgiften och korgens utveckling mot euron. Teckningsperiod till och med 14 december 2018 på bankkontor och 16 december 2018 via telefonbanken.

Ingenjör med CNC maskin i bakgrunden

Bevis Nu Svensk industri

Den här placeringen riktar sig till kunder inom Premium och Private Banking. En placering kopplad till en aktiekorg med sju svenska industribolag, där alla bolagen har rekommendationen ”Köp” från Swedbanks aktieanalytiker. Placeringen har en löptid på sex månader och ger möjlighet till indikativt 375 procent av uppgången upp till ett ”tak” på fyra procent. Produkten har ett visst skydd på nedsidan, ned till indikativt -10 procent. Teckningsperiod till och med 14 december 2018 på bankkontor och 16 december 2018 via telefonbanken.

Godis i en gran

Kreditbevis Europa kupong

Den här placeringen riktar sig till kunder inom Premium och Private Banking. Kreditbevis Europa kupong är en placering där avkastningen är kopplad till ett europeiskt kreditindex med 74 bolag inom segmentet High Yield. Placeringen ger möjlighet till halvårsvisa kupongutbetalningar på indikativt 4,5 procent  (9 procent per år). Avkastningen och återbetalningsbeloppet är beroende av om kredithändelser sker i bolagen som ingår i index. Teckningsperiod till och med 14 december 2018 på bankkontor och 16 december 2018 via telefonbanken.

Utbud SPAX Nu

Robotarm i en fabrik

SPAX Nu Framtid MAX

Haka på framtidstrenderna! SPAX Nu Framtid är en treårig, återbetalningsskyddad placering som följer en aktiekorg med bolag verksamma inom bioteknik, automatisering och infrastruktur. Starka tillväxtområden som har framtiden för sig. Teckningsperiod till och med 4 januari 2019 på bankkontor och 6 januari 2019 via telefonbanken.

Pojke häller vatten på en annan pojke

SPAX Nu Vatten MAX

SPAX Nu Vatten är en återbetalningsskyddad placering som följer en aktiekorg med åtta bolag med inriktning mot vattenhantering. Betydande investeringar inom området vatten är nödvändiga för att möta framtida behov. Placeringen ger en bred och global exponering mot bolag med koppling till vattenhantering. Teckningsperiod till och med 4 januari 2019 på bankkontor och 6 januari 2019 via telefonbanken.

Man lyfter ett barn

Kampanj - SPAX Nu Global hållbar BAS, MAX & MAX+

Den globala konjunkturen är fortsatt stark, vilket har gett avtryck i börsbolagens resultaträkningar. Placeringen är återbetalningsskyddad och följer ett hållbart globalt aktieindex med bolag som bidrar till FN:s mål för en hållbar utveckling. Just nu erbjuder vi SPAX Nu Global hållbar courtagefritt! Teckningsperiod till och med 4 januari 2019 på bankkontor och 6 januari 2019 via telefonbanken.

Broschyr SPAX Nu och Bevis Nu

SPAX Nu och Bevis Nu – Strukturerade placeringar

Se våra produkter med lägsta teckningspost 10 000 kronor.

Stäng Skriv ut