Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investments har varit verksamma i drygt 60 år och har lokal närvaro i 30 länder. Franklin Templeton Investments har globalt 500 förvaltare och analytiker och de inriktar sig på bolag som gynnas av utveckling inom den globala teknologisektorn.

Mer om fondbolaget

Fonder i Fondguiden

Franklin US Government Bond Fund

  • Fonden ingår i kategorin; Räntefonder - USD – Ränte - dollar obligationer, statliga
  • PRI

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av att ansvariga förvaltare har lång erfarenhet både från marknaden och inom Franklin. De är därför väl insatta i såväl marknaden som i organisationens investeringsprocess och -filosofi vilket ger en bra grund för en investering.

Franklin US Government Bond Fund på Fondtorget

Franklin Templeton Frontier Markets

  • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Tillväxtmarknader – Tillväxtmarknader, nya
  • PRI

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av att fonden investerar minst 80 procent av tillgångarna i bolag vars verksamhet är relaterad till så kallade Frontier Markets-marknader och länder med kraftig ekonomisk tillväxt. Ett ökat intresse från investerare kan skapa förutsättningar för god långsiktig tillväxt på investeringarna i fonden.

Franklin Templeton Frontier Markets på Fondtorget