Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Fidelity Worldwide Investments

Fidelity Worldwide Investments grundades 1969 och de använder både interna analyser och andra informationskällor för att skapa en uppfattning om varje investeringsmöjlighet.

Mer om fondbolaget

Fonder i Fondguiden

Fidelity ASEAN

  • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Asien – ASEAN
  • PRI
  • Hållbarhetsmetod: Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av fondens investeringsinriktning i aktiemarknaderna i Singapore, Malaysia, Thailand, Filipinerna och Indonesien i kombination med Fidelitys utpräglade bolagsurvalsprocess. Genom ett "inhouse" analysteam får förvaltaren tillgång till värdefull information och de har bevisat att fonden kan ta vara på de långsiktiga tillväxtmöjligheterna inom regionen ASEAN.

Fidelity ASEAN på Fondtorget

Fidelity Emerging Market Debt

  • Fonden ingår kategorin; Räntefonder - Övriga – Ränte - övriga obligationer
  • Hållbarhetsmetod: Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som främst investerar i stats-och företagsobligationer på olika tillväxtmarknader globalt. Utvärdering och hantering av olika risker är centralt i förvaltningen, något som är viktigt inte minst givet den högre risk som per definition är förknippat med tillväxtmarknader. Fidelity har ett stort förvaltar- och analysteam som arbetar med tillväxtmarknader och de använder såväl kvantitativ som fundamental analys i utvärdering och val av stater och företag (obligationer) till portföljen.

Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-SEK Hdg på Fondtorget