Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

BNP Paribas

BNP Paribas Investment Partners är verksamt 70 länder och har ett förvaltat kapital om 546 miljarder euro. BNP Paribas Group är en av de mest solida bankerna i världen enligt S & P.

Mer om fondbolaget

Fonder i Fondguiden

Parvest Equity USA Growth

  • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Nordamerika – USA, tillväxtbolag
  • PRI
  • Hållbarhetsmetod: Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av att investeringsprocessen innebär en omvärldsanalys i kombination med en matematisk modell för att analysera varje unikt bolag. Tyngdpunkten i processen är en fundamental bolagsanalys. Fonden strävar efter att optimera den riskjusterade avkastningen.

Parvest Equity USA Growth på Fondtorget

Parvest Equity Europe Small Cap

  • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Europa – Europa, medelstora bolag
  • PRI
  • Hållbarhetsmetod: Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av att förvaltaren har en framgångsrik och disciplinerad investeringsprocess för att finna små- och medelstora bolag. Huvudfokus är att systematiskt repetera investeringstemat och hela tiden ompröva målpriset för varje investering i portföljen samt att ha en god riskkontroll.

Parvest Equity Europe Small Cap på Fondtorget