Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Allianz

Allianz Global Investors är en globalt aktiv kapitalförvaltare. Allianz erbjuder förvaltning för investerare runtom i världen – alltifrån stora institutioner och företag till privatpersoner. De erbjuder ett brett utbud av förvaltningstjänster omfattande aktier, räntebärande placeringar, absolutavkastande placeringar samt strategier bestående av flera olika tillgångsslag.

Mer om fondbolaget

Fonder i Fondguiden

Allianz Europe Equity Growth

  • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Europa – Europa, tillväxtbolag 
  • PRI

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår Fondguiden på grund av det speciella analysverktyg fondbolaget utvecklat för att identifiera investeringstrender oberoende av marknadsklimat. Till det har man ett analysteam som arbetar med att hitta bra bolag som gynnas av denna långsiktiga investeringspotential. Den här strukturerade processen har visat sig vara framgångsrik för att hitta bra tillväxtorienterade europeiska börsnoterade bolag.

Allianz Europe Equity Growth på Fondtorget