Du som handlar med derivatinstrument, så kallad OM-affärer mot optioner och terminer, har i dagsläget ett avtal med Nasdaq. Nasdaq kan framöver inte ha avtal direkt med slutkunder utan bara med clearingmedlemmar, exempelvis Swedbank. Därför har du fått ett brev hemskickat från Swedbank med ett uppsägningsbrev för Kundavtal A från Nasdaq och ett nytt avtal med Swedbank. Nasdaqs Kundavtal A slutar gälla den 28 maj 2021.

Mer information om bakgrund till uppsägningen och förklaringar till Swedbanks avtal (pdf)

Vad behöver jag göra?

  • Om du vill fortsätta kunna göra derivataffärer utan avbrott behöver du skriva på ett nytt avtal med Swedbank. Nasdaq kommer inte längre att vara part i det nya kundavtalet.  
  • Du behåller ditt nuvarande OM-kundnummer.
  • Underskrivet avtal och underskriven pantförskrivningshandling skickar du i det bifogade svarsku­vertet senast den 14 maj 2021.

Den 29 maj 2021 börjar det nya avtalet med Swedbank att gälla för nya transaktioner som görs.

Har du ett samägt konto? 
Om du har ett depåavtal tillsammans med andra personer behöver samtliga depåinnehavare skriva under det nya avtalet och pantförskrivningshandlingen. Namnunderskrifter med namnförtydliganden kan göras längst ned på respektive handlings första sida (”Bankens exemplar”).

Vad händer om jag inte tecknar något nytt avtal?
I så fall kommer du inte kunna göra derivataffärer mot optioner och terminer efter att Kundavtal A slutat gälla, 28 maj 2021. Eventuella utestående positioner är kvar till den avtalade slutdagen om du inte väljer att stänga dessa tidigare.

Jag har inte kvar svarskuvertet, vart skickar jag handlingarna?
Skicka i så fall i ett ofrankerat kuvert till:

Swedbank AB
Kundcenter
Svarspost
Kundnummer 950366500
941 20 Piteå
Observera - märk ditt kuvert i något av de vänstra hörnet med:
OTF
OMDA