Skip to content

Prislista för Värdepapperstjänst Premium

Depåavgift 5000 kr/halvår


Sverige

Aktier

Stockholmsbörsen & First North

Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,03%
Mobil- och internetbank minimicourtage 59 kr
  Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. 1 kr i courtage vid onlinehandel för (marknaderna i Sverige, USA, Finland, Danmark, Norge och Baltikum) upp till 100 000 kr i ordervärde och/eller depåvärde. Maximalt 500 affärer per år. Över dessa nivåer utgår ordinarie courtage.
Via rådgivare rörligt courtage
0,50%
Belopp>1 mkr: 0,30%
Via rådgivare minimicourtage 150 kr


NGM och Nordic MTF

Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,03%
Mobil- och internetbank minimicourtage 59 kr
  Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. 1 kr i courtage vid onlinehandel för (marknaderna i Sverige, USA, Finland, Danmark, Norge och Baltikum) upp till 100 000 kr i ordervärde och/eller depåvärde. Maximalt 500 affärer per år. Över dessa nivåer utgår ordinarie courtage.
Via rådgivare rörligt courtage
0,50%
Via rådgivare minimicourtage 150 kr


Spotlight Stock Market fd Aktietorget

Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,03%
Mobil- och internetbank minimicourtage 59 kr
  Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. 1 kr i courtage vid onlinehandel för (marknaderna i Sverige, USA, Finland, Danmark, Norge och Baltikum) upp till 100 000 kr i ordervärde och/eller depåvärde. Maximalt 500 affärer per år. Över dessa nivåer utgår ordinarie courtage.
Via rådgivare rörligt courtage 0,50%
Via rådgivare minimicourtage 150 kr


Externa listan

Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,03%
Mobil- och internetbank minimicourtage 59 kr
  Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. 1 kr i courtage vid onlinehandel för (marknaderna i Sverige, USA, Finland, Danmark, Norge och Baltikum) upp till 100 000 kr i ordervärde och/eller depåvärde. Maximalt 500 affärer per år. Över dessa nivåer utgår ordinarie courtage.
Via rådgivare rörligt courtage 0,50%
Via rådgivare minimicourtage 150 kr


Teckningsrätter

Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,03%
Mobil- och internetbank minimicourtage 22 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50%
Via rådgivare minimicourtage 22 kr


Certifikat, Warranter och Räntebevis

Räntebevis

Via rådgivare rörligt courtage 0,50%
Via rådgivare minimicourtage 150 kr


Certifikat

Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,03%
Mobil- och internetbank minimicourtage 59 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50%
Via rådgivare minimicourtage 150 kr


Certifikat emitterade av Swedbank

Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,03%
Mobil- och internetbank minimicourtage 19 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50%
Via rådgivare minimicourtage 150 kr


Warranter

Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,03%
Mobil- och internetbank minimicourtage 59 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50%
Via rådgivare minimicourtage 150 kr


Strukturerade produkter

Noterade på börs/marknadsplats

Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,03%
Mobil- och internetbank minimicourtage
59 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50%
Belopp>1 mkr: 0,30%
Via rådgivare minimicourtage 150 kr


Teckna i nyemission

Mobil- och internetbank rörligt courtage
www.swedbank.se/struktureradeprodukter
Mobil- och internetbank minimicourtage www.swedbank.se/struktureradeprodukter
Via rådgivare rörligt courtage www.swedbank.se/struktureradeprodukter
Via rådgivare minimicourtage www.swedbank.se/struktureradeprodukter


Premieobligationer

Noterade på börs/marknadsplats

Via rådgivare rörligt courtage 0,50%
Via rådgivare minimicourtage 150 kr


Teckna i nyemission

Mobil- och internetbank rörligt courtage www.swedbank.se/prospekt
Mobil- och internetbank minimicourtage www.swedbank.se/prospekt
Via rådgivare rörligt courtage www.swedbank.se/prospekt
Via rådgivare minimicourtage www.swedbank.se/prospekt


Obligationer SOX och NDX

Noterade på börs/marknadsplats

Via rådgivare rörligt courtage 0,50%
Belopp>1 mkr: 0,30%
Via rådgivare minimicourtage 150 kr
 

Blankning, aktielån

Enligt överenskommelse, men ej inom ISK


Optioner och terminer

Aktieoptioner

Mobil- och internetbank rörligt courtage 1,30%
Mobil- och internetbank minimicourtage 59 kr
Via rådgivare rörligt courtage 2,00%
Via rådgivare minimicourtage 200 kr
Clearingavgift 0,75% (min 1 kr, max 14 kr) per kontrakt. Max 8 000 kr per position.
Vid lösen 0,50%, min 150 kr

Indexoptioner

Mobil- och internetbank rörligt courtage 1,30%
Mobil- och internetbank minimicourtage 59 kr
Via rådgivare rörligt courtage 2,00%
Via rådgivare minimicourtage 200 kr
Clearingavgift index 3,50 kr/kontrakt
Vid lösen 3,50 kr/kontrakt


Aktieterminer

Via rådgivare rörligt courtage 0,25%
Via rådgivare minimicourtage 200 kr
Clearingavgift 0,02%. Max 6 000 kr per position.
Vid lösen 0,02%. Max 6 000 kr per position.
 

Indexterminer

Via rådgivare rörligt courtage 25 kr/kontrakt
Via rådgivare minimicourtage 200 kr
Clearingavgift index 3,50 kr/kontrakt
Vid lösen 3,50 kr/kontrakt


Utländska värdepapper

Finland, Norge, Danmark

Aktier

Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,03%
Mobil- och internetbank minimicourtage 59 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50%
Via rådgivare minimicourtage 150 kr


Baltikum

Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,03%
Mobil- och internetbank minimicourtage 59 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50%
Via rådgivare minimicourtage 150 kr


USA

Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,12%
Mobil- och internetbank minimicourtage 149 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50% + ev avgift
Via rådgivare minimicourtage 500 kr


Övriga utländska aktier

Via rådgivare rörligt courtage 0,50% + ev avgift
Via rådgivare minimicourtage 500 kr
 

Valutaväxling

Växling sker vanligtvis i realtid när bankens valutamarknad är öppen. (Växling görs inte på valutakonton.) Utdelning från utländska aktier växlas automatiskt till SEK. Vid utdelning i utländska depåbevis kan - utöver källskatt - administrativa avgifter från tid till annan utgå i det utdelande bolagets hemland, vilka i så fall dras från kundens konto i samband med utdelningen.


Administration

Avräkningsnota per post 0 kr
Konvertering av finansiellt instrument 2 000 kr
Värdeintyg 200 kr
Historiska affärsnotor  
Deklarationsstöd Mobil- och internetbank 0 kr
Analys Mobil- och internetbank (Swedbanks analytiker) 0 kr


Värdepappersflytt

Flytt från Swedbank (svenska) 60 kr per värdepapper
Flytt från Swedbank (utländska) Kontakta oss för prisuppgift
Avgift för annullering av order och/eller makulering av avslut i samband med otillåten orderläggning eller handel, t ex mellan kundens egna konton och depåer.

(Handel mellan egna depåer och konton är enligt lag förbjuden (även via fullmakt). Stockholmsbörsen tar ut en straffavgift för att hantera denna typ av otillåtna avslut.)
699 kr


Tilläggstjänster

Självuppdaterande realtidskurser

Privatpersoner

Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (utan orderdjup) 10 kr/30 dagar
Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (med orderdjup) 50 kr/30 dagar
Oslo (utan orderdjup) 15 kr/30 dagar
Oslo (med orderdjup) 120 kr/30 dagar
USA (utan orderdjup) 15 kr/30 dagar
Optioner och terminer (utan orderdjup) 10 kr/30 dagar

Företag

Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (med orderdjup) 530 kr/30 dagar
Oslo (med orderdjup) 325 kr/30 dagar
Optioner och terminer (med orderdjup)  


Bevakningar

Avslut

Pushnotis 0 kr
e-post 0 kr

TriggerStopLoss

Pushnotis 0 kr
e-post 0 kr

Marknadskurser

Pushnotis 0 kr
e-post 0 kr


Analyser

Pushnotis 0 kr

TV-sändningar

Pushnotis 0 kr