Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Utländska aktier

Våra aktiemarknader

Vi erbjuder handel online i värdepapper noterade på marknaderna i Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen och USA.  

Mer information kring handel på marknaden i USA och Baltikum

Amerikanska aktier

Mer information om amerikanska aktier.

Baltiska aktier

Mer information om baltiska aktier.

Erbjudande till dig mellan 18 och 24 år

För dig som ännu inte fyllt 25 år är courtaget för handel med aktier endast 1krona per affär. Erbjudandet gäller på följande marknader: Sverige, USA, Baltikum, Finland, Norge och Danmark. Du som är över 18 år kan handla själv i internetbanken eller via appen.

Villkor för erbjudandet:

 • Gäller för dig som ännu inte fyllt 25 år
 • Gäller vid handel av aktier i internetbanken och appen på följande marknader: Sverige, USA, Baltikum, Finland, Norge och Danmark (gäller ej certifikat och hävstångsprodukter).
 • Affärer upp till ett värde av 100 000 kr
 • Maximalt depåvärde 100 000 kr
 • Maximalt 500 affärer per år
 • Över dessa nivåer gäller ordinarie priser.

Läs om erbjudandet och få tips på vägen

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska aktier kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Vanliga frågor och svar

 • En aktie är en andel i ett företag. Aktiekapitalet är ägarnas egen insats och bolagets finansiella plattform. Om företaget går bra får aktieägarna del i vinsten i förhållande till sin insats i form av utdelning och genom att kvarhållna vinster i bolaget ökar företagets och därmed aktiernas värde.

 • Nej, det finns ingen gräns, annat än priset på den aktien du köper. Men tänk på att courtaget tillkommer, så om du handlar för små belopp blir courtagekostnaden en relativt stor andel.

 • Skillnaden mellan A- och B-aktier är antalet röster vid bolagsstämman. A-aktien har högre röstvärde än B-aktien. Aktieägarna tillsätter bolagets styrelse genom att rösta på bolagsstämman. Utdelningen i A- respektive B-aktier är lika stor.

 • Vi har samlat några fler av de vanligaste frågorna gällande aktier.

  Fler frågor och svar om aktier

Visa färre

Mer information

Aktiellt

Nyheter om börs och bolag, aktierekommendationer och mycket mer.

LEI Legal Entity Identifier

Handlar ert företag med värdepapper eller andra finansiella instrument?

Aktieskola

Lär mer om värdepapper.