En Sparbank är en helt egen och unik bankform. Den har inga ägare och kan snarast liknas vid en slags stiftelse. Verksamheten regleras i en särskild sparbankslag. Sparbanken drivs utan enskilt vinstintresse. Vinstkraven är i och för sig likvärdiga de som gäller andra banker men vinsterna delas inte ut till några enskilda personer utan går tillbaka till sparbanken för att trygga insättarnas medel och för att bygga upp det egna kapitalet.
Huvudmännen har det yttersta ansvaret för bankens verksamhet. De utser bankens styrelse och fastställer bankens reglemente. Hälften av Falkenbergs Sparbanks 36 huvudmän väljs av kommunerna inom vårt verksamhetsområde, Falkenberg, Halmstad, Hylte, Svenljunga och Varbergs kommuner. Den andra hälften utses av huvudmännen själva bland sparbankens insättare.